SLOVENIJA

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku,
Ured za europsku teritorijalnu suradnju i financijske mehanizme,
Odjel za europsku teritorialnu suradnju

 

Vesna Silič

Telefon: +386 (0)1 400 3474

E-mail: vesna.silic@gov.si

Urška Trojar (zamjenica)

Telefon: +386 (0)1 400 3475

E-mail: urska.trojar@gov.si

HRVATSKA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
Uprava za regionalni razvoj,
Sektor za politike regionalnog razvoja,

Služba za međunarodnu teritorijalnu suradnju

 

Perica Gabrić

Telefon: +385 (0)1 6400 689

E-mail: Perica.Gabric@mrrfeu.hr