Logotip programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Preuzmite logotip programa

Logotip je najvažniji element grafičkog identiteta Programa suradnje Interreg V-A SlovenijaHrvatska u programskom razdoblju 2014.-2020. Upotreba programskog logotipa je osnovni element koji jamči ispunjavanje osnovnih zahtjeva Europske komisije.

Za ispunjavanje zahtjeva iz CPR-a, Program je usvojio priručnik o korporativnom identitetu koji određuje obvezni programski logotip i njegovu upotrebu. Programski logotip korisnici moraju upotrebljavati tijekom cjelokupne provedbe projekta, tj. na svim dokumentima, prema potrebi na mrežnoj stranici, na svim dopisima povezanim s projektom, na javnim natječajima, na javnim događajima, u tiskanim materijalima itd.

Više informacija o pravilnom korištenju logotipa može se naći u Priručniku o prevedbi projekata – šesti dio (Informiranje i komunikacija).