Programske upute

Priručnik o provedbi projekata za korisnike:

Korigendum natječajne dokumentacije

Pravilnik o žalbenom postupku (u vezi postupka odabira)

Pravilnik o žalbenom postupku protiv odluke u vezi postupka odabira
419.1 KiB
307 Downloads
Details

Obavezni prilozi prijavnom obrascu:

Primjerak Ugovora EFRR i Obrazca za prijavu