VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

OBAVIJEST – Interreg Program Slovenija-Hrvatska 2021-2027

Obavještavamo Vas da smo objavili snimku on-line informativne radionice namijenjene potencijalnim prijaviteljima u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za standardne projekte za prioritet 1 i 3 (SC 6.2) i Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za standardne projekte za prioritet 2, koja se održala 21. travnja 2023...

Objava dva Otvorena poziva za dostavu projektnih prijava za standardne projekte

Obavještavamo vas da su danas, 24. ožujka 2023. godine, u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027. u Službenom listu Republike Slovenije i na mrežnoj stranici programa, objavljeni Otvoreni pozivi za dostavu projektnih prijava za standardne projekte.

27. Gregorov sajam u Novom mestu

Obavještavamo Vas da nas možete pronaći na 27. Gregorovom sajmu u Novom mestu, u petak, 10. ožujka 2023. od 9 do 18 sati...

Objava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga

Obavještavamo Vas da će 24. ožujka 2023. godine u okviru Interreg programa Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027. u Službenom listu Republike Slovenije i na mrežnim stranicama programa biti objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za standardne projekte...

Novosti o projektima

U ovom će se odjeljku objavljivati najnovije informacije o odobrenim projektima, projektnim aktivnostima i rezultatima!

Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području – projekt MAX AID

U sklopu projekta s akronimom MAX AID, u subotu, 22. travnja 2023. godine, u blizini državne granice između Slovenije i Hrvatske održan bio je akcijski događaj „Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području“...

Početak prometovanja prekogranične pilot autobusne linije u sklopu projekta IstraConnect

Gradonačelnici općina Umag, Buje, Piran i Izola otvorili su prekograničnu pilot autobusnu liniju koja će stanovnicima pograničnog područja omogućiti ekološki prihvatljiviju vezu između Umaga i Izole...

CrossCare – “Naj županijski EU projekt 2022”

Dana 25.10.2022. projekt CrossCare, pod nazivom »Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući«, dobio je godišnju nagradu za Najbolji županijski EU projekt 2022. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak uručila je...

Kick-off sastanak projektnog partnerstva »MAX AID«

Masovna nesreća je događaj zbog kojeg potrebe pogođenih osoba, posebice ozlijeđenih i bolesnih, prelaze granice raspoloživih kapaciteta u trenutku nesreće. U slučaju masovne nesreće resursi mogu brzo ponestati, bilo na mjestu nesreće...