VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

Informativna on-line radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za male projekte

Zajedničko tajništvo programa Slovenija-Hrvatska će 11. prosinca 2023. organizirati informativnu radionicu za prijavitelje gdje će predstaviti...

Objava Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za male projekte

U petak, 17.11.2023. je u okviru prekograničnog Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., u službenom listu Republike Slovenije i na mrežnoj stranici programa objavljen Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte u okviru Prioriteta 3, specifični cilj 6.3...

Poziv na završni događaj za programsko razdoblje 2014.-2020.

27. studenog 2023. prekogranični programi Slovenija-Austrija, Slovenija-Hrvatska i Slovenija-Mađarska organizirat će završni događaj za programsko razdoblje 2014.-2020...

OBAVIJEST – Interreg Program Slovenija-Hrvatska 2021-2027

Obavještavamo Vas, da ćemo sukladno odlukama 6.2 i 7.2 trećeg sastanka Odbora za praćenje zatvoriti Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za prioritet 1 i 3 (SC 6.2) i Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2...

Novosti o projektima

U ovom će se odjeljku objavljivati najnovije informacije o odobrenim projektima, projektnim aktivnostima i rezultatima!

Završna konferencija projekta MAX AID

U srijedu, 21. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija u sklopu prekograničnog projekta „Postupanje u masovnoj nesreći na prekograničnom području“ akronima „MAX AID“, sufinanciranog iz...

Završna konferencija Interreg projekta “IstraConnect – Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika”

U Umagu održana završna konferencija Interreg projekta "IstraConnect - Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika"...

Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području – projekt MAX AID

U sklopu projekta s akronimom MAX AID, u subotu, 22. travnja 2023. godine, u blizini državne granice između Slovenije i Hrvatske održan bio je akcijski događaj „Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području“...

Početak prometovanja prekogranične pilot autobusne linije u sklopu projekta IstraConnect

Gradonačelnici općina Umag, Buje, Piran i Izola otvorili su prekograničnu pilot autobusnu liniju koja će stanovnicima pograničnog područja omogućiti ekološki prihvatljiviju vezu između Umaga i Izole...