Treći rok za podnošenje projektnih prijava - 27. rujna 2017. 12:00

Treći rok za podnošenje projektnih prijava - 27. rujna 2017. 12:00

Treći rok za podnošenje projektnih prijava - 27. rujna 2017. 12:00

VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

INTERAKTIVNA KARTA

Pronađite projektne partnere sličnih interesa u provedbi Programa suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

PODSJETNIK – još samo 5 dana za podnošenje projektnih prijedloga

U srijedu, 27. rujna 2017. u 12:00 sati (CET) istječe 3. rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

Izvješće o evaluaciji provedbe Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Sukladno planu evaluacije za razdoblje 2014.-2020., Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo naručili su evaluaciju prekograničnog Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, koju je izvršilo poduzeće Novna razvoj d.o.o.

Kick-off sastanak projekta KRASn`KRŠ

Dana 06.09.2017. godine u Promocijskom centru Pr`Nanetovh u Matavunu održan je kick – off sastanak projekta KRASn`KRŠ, jednog od 12 odobrenih projekata u okviru 2. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, kojim je označen i službeni početak provedbe projekta.

Nova verzija dokumenta Često postavljana pitanja

Prijavitelje obavještavamo da smo objavili novu verziju odgovora na često postavljana pitanja, koja obuhvaća i informiranje i komunikaciju.