VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

INTERAKTIVNA KARTA

Pronađite projektne partnere sličnih interesa u provedbi Programa suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

Objavljena je nova verzija Smjernica s prilozima o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere!

Objavljena je nova verzija Smjernica s prilozima o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere u razdoblju 2014-2020 s manjim izmjenama...

"KROZ POVIJEST ZA OČUVANJE BAŠTINE", 30. RUJNA 2019. U KRAPINI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku će u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020 u suradnji s programskim partnerom Ministarstvom za regionalni razvoj i fondove Europske unije Republike Hrvatske u ponedjeljak 30. rujna 2019. obilježiti Dan europske suradnje 2019...

NAJAVA DOGAĐANJA POVODOM DANA EUROPSKE SURADNJE 2019.

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020 u okviru Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku zajedno s programskim partnerom Ministarstvom za regionalni razvoj i fondove Europske unije organizira ovogodišnji Dan europske suradnje (EC day)...

Objavljene su nove verzije uputstva za izvještavanje o napretku projekta, te arhiviranju i zatvaranju!

Objavljena je nova verzija 5. dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike (verzija 5), koja sadrži uputstva za izvještavanje o napretku projekta i nova verzija o Arhiviranju i zatvaranju (verzija 2)...

Novosti o projektima

U ovom će se odjeljku objavljivati najnovije informacije o odobrenim projektima, projektnim aktivnostima i rezultatima!

Uspješno završen višegodišnji strateški međunarodni projekt FRISCO1

Projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1) provodio se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane...

TISKOVNA KONFERENCIJA - PROJEKT HITRO SLO-HR445 INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020.

U gradskoj vijećnici Grada Duge Rese održana je tiskovna konferencija projekta HITRO SLO-HR445 Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja koji se provodi u sklopu programa suradnje INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 808.163,58 € od čega Europski fond za regionalni razvoj sufinancira iznos od 686.939,03 € (85%). Vremensko razdoblje provedbe je od 01.10.2018. do 30.9.2020. ...

Svečano otvorenje helidroma Opće bolnice Izola

U petak 28. lipnja 2019. u organizaciji Opće bolnice Izola u sklopu prekograničnog projekta EMERGENCY EuroRegion sufinanciranog iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. održano je svečano otvorenje helidroma Opće bolnice Izola. „Riječ je o važnom dodatku ne samo za bolnicu u Izoli nego i za Obalnokrašku regiju i prekogranično područje triju država“,...

Završna konferencija projekta +Health programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija- Hrvatska

U Malom Lošinju od 12. do 14. lipnja 2019. održana je završna konferencija projekta +Health programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija- Hrvatska vrijednog gotovo 870 tisuća eura, a koji okuplja osam hrvatskih i slovenskih partnera iz područja zdravstva,...