VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

INTERAKTIVNA KARTA

Pronađite projektne partnere sličnih interesa u provedbi Programa suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

Međunarodna razmjena iskustva s predstavnicima programa prekogranične suradnje Central Baltik

Ljubljana, 27. veljače 2019. godine – Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku je u ulozi upravljačkog tijela za programe prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Austrija, Slovenija-Mađarska i Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, bila domaćin predstavnicima...

2. poziv na dostavu projektnih prijedloga za uklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji!

Udruga europskih pograničnih regija (AEBR) upravo je otvorila novi poziv za dostavu projektnih prijedloga, koji je otvoren do 15. ožujka i koji se odnosi na javna tijela i prekogranične strukture pograničnih regija u zemljama EU i EFTA...

Slovenski i hrvatski partneri zajedno smanjuju rizik od poplava

Ljubljana, 15. veljače 2019. godine – Slovenija zajedno sa susjednom Hrvatskom realizira brojne uspješne prekogranične projekte među kojima su i strateški projekti FRISCO, u sklopu kojih se, na obje strane granice, provode aktivnosti smanjenja rizika od poplava na prekograničnim riječnim slivovima...

Nova verzija Smjernica o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere

Obavještavamo vas da je na mrežnoj stranici programa objavljena nova verzija (verzija 3.0) smjernica o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere. Uz smjernice dostupni su i prilozi. Preporučamo vam da se detaljnije upoznate sa sadržajem nove verzije, s obzirom na to da će vam smjernice pomoći pri pripremi izvješća o napretku partnera...

Novosti o projektima

U ovom će se odjeljku objavljivati najnovije informacije o odobrenim projektima, projektnim aktivnostima i rezultatima!

Završna konferencija projekta ENJOYHERITAGE

U utorak, 19. ožujka 2019., u Kući Europe u Zagrebu održana je završna konferencija za medije u sklopu projekta Enjoyheritage. Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade puni je naziv prekograničnog projekta iz...

Prezentacija naočala za mješovitu stvarnost, projekt LIVING CASTLES

Međimursko veleučilište u Čakovcu je dana 15.2.2019. u sklopu projekta LIVING CASTLES (INTERREG Slovenija-Hrvatska) nabavilo naočale za mješovitu stvarnost, Microsoft HoloLens. Kako bi...

Uloga socijalne aktivacije na pograničnom području Slovenija – Hrvatska za jačanje partnerstva i poboljšanje institucionalnih vještina

U okviru projekta 2SoKroG u Ormožu (6. prosinca 2018. godine) i u Čakovcu (12. veljače 2019. godine) organizirani su stručni skupovi o ulozi socijalne aktivacije na pograničnom području. Cilj socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno...

Početna konferencija projekta Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući (CrossCare)

23. siječnja 2019. u Gradskoj vijećnici u Ljubljani održana je početna konferencija projekta Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući (CrossCare). Vodeći partner u projektu je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, a projektni partneri su...