Završna konferencija projekta MAX AID

 

.

U srijedu, 21. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija u sklopu prekograničnog projekta „Postupanje u masovnoj nesreći na prekograničnom području“ akronima „MAX AID“, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020. Projektne aktivnosti bile su usmjerene na osnivanju trajne suradnje institucija, konkretno onih zdravstvenih, u postupanju prilikom nastupa masovne nesreće na prekograničnom području Obalno-kraške regije i Istarske županije. Uz Opću bolnicu Izola (SB Izola) u ulozi vodećeg partnera, u sklopu projekta sudjelovali su Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), Opća bolnica Pula (OB Pula), Zdravstveni domovi Izola, Kopra i Pirana, Regijski centar za obavještavanje Kopar, Vatrogasna brigada Kopar i Javna vatrogasna postrojba Umag. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica i Klinički bolnički centar Rijeka, također su bili uključeni u različitim domenama aktivnosti i to kao pridruženi partneri s ciljem prenošenja stečenog iskustva u obliku nekog budućeg sličnog projekta na prekograničnom području i Primorsko-goranske regije.

 

Protokol za postupanje partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na prekograničnom području

Masovna nesreća jest svaki iznenadni događaj s velikim brojem ozlijeđenih ili naglo oboljelih osoba, čiji se broj u trenutku određenog oblika nesreće ne može kontrolirati raspoloživim kapacitetima. U prekograničnom području Obalno-kraške regije i Istarske županije prometne nesreće ali / i požari predstavljaju veliki rizik u domeni masovnih nesreća. S ciljem uspostavljanja trajne prekogranične suradnje zdravstvenih institucija u slučaju moguće masovne nesreće, projektne institucije realizirale su „Protokol za postupanje partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na prekograničnom području“, koji je bio testiran u praksi, u sklopu organizirane simulacijske vježbe masovne nesreće 22.4.2023.godine u Osnovnoj školi Buje u Bujama. Scenariji simulacijske vježbe obuhvaćao je intervenciju Hitne medicinske službe ZD Kopar, ZD Izola i jedan tim iz NZHMIŽ-a koji su prevezli sedam “testnih” pacijenata na liječenje u Opću bolnicu Izola prema navedenom protokolu.

 

U sklopu simulacijske vježbe korištena je i oprema dobavljena sufinanciranim sredstvima iz projekta MAX AID:

  • ultrazvučni aparat za orijentacijsku ultrazvučnu pretragu pacijenta (OB Izola),
  • dva kontejnera za provođenje zdravstvenog pregleda pacijenata, također potencijalno zaraženih u slučaju pandemije kao jednog od oblika masovne nesreće (OB Izola),
  • specijalno vozilo s prikolicom, opremljeno za potrebe masovne nesreće (NZHMIŽ).
 

Nakon simulacijske vježbe izvršena je analiza koja je doprinijela cjelovitoj ocijeni u provedbi simulacijske vježbe ali i samog protokola koji je ažuriran a potom će biti i službeno potpisan do kraja lipnja 2023. godine, od svih uključenih projektnih institucija. Predmetnim će se protokolom uspostaviti trajnost prekogranične suradnje koja će djelovati i nakon završetka projekta.

 

Osposobljavanje u području djelovanja u slučaju masovnih nesreća

U cilju objedinjavanja i podizanja razine stručnosti zaposlenika, ugovoreni su međunarodno certificirani tečajevi i osposobljavanja iz područja liječenja kritično oboljelih ali i teško ozlijeđenih pacijenata. U tom su smislu bili obuhvaćeni tečajevi s dodatnim postupcima oživljavanja kod odraslih i djece; postupci pri rizično ozlijeđenom osobom u pred bolničkom i bolničkom liječenju te hitnog ultrazvučnog pregleda. Posebno treba istaknuti trodnevni Tečaj o mjerama zdravstvene zaštite u slučaju velikih nesreća (engleska kratica „MRMI Course“) na kojem je sudjelovalo 67 zdravstvenih djelatnika iz Slovenije i Hrvatske. Uspješno položenim ispitom polaznici su stekli temeljna teorijska znanja o spašavanju unesrećenih u masovnim nesrećama te sustavno i praktično iskustvo u simulacijskim vježbama. Zbog brojnog sudjelovanja zdravstvenih djelatnika partnerske ustanove NZHMIŽ, radionica “Tehničko spašavanje” u Postojni (Slovenija) također je dijelom održana na hrvatskom i slovenskom jeziku.“ U sklopu projekta MAX AID sve tri partnerske institucije omogućile su barem jedno osposobljavanje za 185 zaposlenika; neki zdravstveni djelatnici prisustvovali su na tri različite vrste certificiranih tečaja. Novi dijagnostički ultrazvučni aparat korišten je i za potrebe internog osposobljavanja pod nazivom „Ultrazvučno vođene uspostave perifernog vaskularnog pristupa“, koji je bio namijenjen diplomiranim medicinskim sestrama OB Izola.

 

O završnoj konferenciji 21.06.2023.

Na završnoj konferenciji projekta MAX AID, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Izola gosp. Dušan Deisinger, dr. med. i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Gordana Antić, dr. med., u svom uvodnom govoru obratili se svim prisutnima pozdravnim govorom, nakon čega su uslijedile prezentacije članova pojedinih radnih skupina oko ostvarenih rezultata u okviru projekta. U prilogu Vam dostavljamo dnevni red završne konferencije projekta MAX AID.

 

Aktivnosti projekta MAX AID sufinancirane su sredstvima Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupni, maksimalni prihvatljivi proračun MAX AID projekta iznosi 441.337,05 EUR, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 15% pretstavljaju vlastita sredstva partnerskih institucija.

 

Pripremilo: Projektno partnerstvo MAX AID