UPRAVLJAČKO TIJELO

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku,

Ured za europsku teritorijalnu suradnju i financijske mehanizme

Odjel za upravljanje prekograničnim programima

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Dimitrij Pur

Dimitrij Pur

Voditelj Upravljačkog tijela

Telefon: +386 (0)1 400 3324

E-mail: dimitrij.pur@gov.si

Tanja Rener

Tanja Rener

Zamjenik voditelja Upravljačkog tijela

Telefon: +386 (0)1 400 3476

E-mail: tanja.rener@gov.si

Danijela Kos

Danijela Kos

Upravljačko tijelo / Voditeljica programa

Telefon: +386 (0)1 400 3732

E-mail: danijela.kos@gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

Osoba zadužena za nepravilnosti

Telefon: +386 (0)1 400 3165

E-mail: robert.fiser@gov.si