TIJELA ZADUŽENA ZA PRVOSTUPANJSKU KONTROLU

SLOVENIJA

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i Europsku kohezijsku politiku,

Sektor za kontrolu,

Odjel za kontrolu Cilj 2

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Darinka Vadnjal

Tel: +386 (0)1 400 3486
E-pošta: darinka.vadnjal@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hr.svrk@gov.si

Jadranka Jenko

Tel: +386 (0)1 400 3644
E-pošta: jadranka.jenko@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hr.svrk@gov.si

HRVATSKA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ines Horvat

E-pošta: Interreg_si-hr@mrrfeu.hr