TIJELA ZADUŽENA ZA PRVOSTUPANJSKU KONTROLU

SLOVENIJA

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i Europsku kohezijsku politiku,

Ured za europsku teritorijalnu suradnju i financijske mehanizme,

Odjel za, Kontrolu ETC, IPA i IFM programa,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tanja Colja Frank

Tel: +386 (0)1 400 3485
E-pošta: tanja.colja-frank@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hr.svrk@gov.si

Darinka Vadnjal

Tel: +386 (0)1 400 3486
E-pošta: darinka.vadnjal@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hr.svrk@gov.si

HRVATSKA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ana Staniša

Tel: +385 (0)1 64 689 55
E-pošta: ana.stanisa@mrrfeu.hr

Ana-Maria Reider Petric

Tel: +385 (0)1 64 724 00
E-pošta: ana-maria.reiderpetric@mrrfeu.hr