Prekogranična suradnja između Slovenije i Hrvatske podržana je od 2003. godine uz pomoć nekoliko instrumenata EU-a, počevši od PHARE/CARDS (2003), zatim trilateralnim Programom za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska (2004-2006) i Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA) CBC (2007-2013). Administrativni i provedbeni sporazumi uvedeni u svakom programskom razdoblju, poput zajedničkog poziva na dostavu projektnih prijedloga, zajedničkih projekata, načela vodećeg partnera i doprinosa za uklanjanje važnih prepreka postepeno su poboljšali uvjete za suradnju. Pristupanjem Hrvatske u EU-u 1. srpnja 2013. godine, novo razdoblje suradnje 2014. -2020. otvara nove mogućnosti i izazove.

Prekogranična suradnja ima za cilj riješiti zajedničke izazove identificirane u pograničnom području te iskoristiti skriveni potencijal za rast u pograničnom području istovremeno poboljšavajući proces suradnje u svrhu usklađenog razvoja Unije.

nuts3_program_area2PROGRAMSKO PODRUČJE

Program suradnje Slovenija-Hrvatska (CP) obuhvaća 17 NUTS 3 regija – statističke regije u Sloveniji i županije u Hrvatskoj:

  • Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;
  • Hrvatska: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija.

Vizija: Povezani u zelenom.

“Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.”

Vizija ističe opći smjer prema održivom razvoju. Primarni fokus bit će iskorištavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti za uspostavu inovativnih, pametnih i učinkovitih rješenja za pomoć očuvanju i unapređenju kvalitete okoliša i njegove raznolikosti s jedne strane te njegovog socioekonomskog potencijala s druge strane. Osiguravanje sigurnog i vitalnog područja je od iznimne važnosti za ljude, što bi se trebalo osigurati povećanjem kapaciteta za institucionalnu suradnju na svim razinama.

 

PRIORITETNE OSI PROGRAMA I CILJEVI

 

Prioritetna os 1: Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima

  • Tematski cilj 5, Investicijski prioritet 5b: Promicanje ulaganja radi suočavanja sa specifičnim rizicima, osiguravanje spremnosti na katastrofe i razvijanje sustava za upravljanje katastrofama
  • Smanjenje rizika od poplava u prekograničnim riječnim slivovima Dragonja, Kolpa/Kupa, Sotla/Sutla, Drava, Mura i Bregana

 

Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa

  • Tematski cilj 6, Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje te razvoj prirodne i kulturne baštine

Aktivna zaštita baštine kroz održivi turizam

 

  • Tematski cilj 6, Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluge ekosustava, uključujući mrežu Natura 2000 i zelenu infrastrukturu

Očuvanje i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga ekosustava

 

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja

  • Tematski cilj 11, Investicijski prioritet 11: Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i dionika te učinkovita javna uprava kroz promicanje pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana i institucija.

Stvaranje partnerstva između tijela javne vlasti i interesnih skupina za zdravo, sigurno i pristupačno programsko područje

 

PRORAČUN I FINANCIJSKI PLAN

Ukupni programski proračun iznosi 55,7 milijuna eura od kojih 46,1 milijun eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prioritetna os 2 i 3 provest će se kroz otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga.

U Prioritetnoj osi 1, strateškim projektima sredstva će dodijeliti direktno Odbor za praćenje. Program može sufinancirati projekte do maksimalno 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Proračun se dijeli po prioritetnim osima kako slijedi:

Prioritetna os Tematski cilj Potpora Unije (ERDF), EUR Postotak ukupne EU potpore
Prioritetna os 1 Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima TC 5-IP 5b

Promicanje ulaganja radi suočavanja sa specifičnim rizicima, osiguravanje spremnosti na katastrofe i razvijanje sustava za upravljanje katastrofama

10.026.557 21,74 %
Prioritetna os 2 Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa TC 6-IP 6c

Očuvanje, zaštita, promicanje te razvoj prirodne i kulturne baštine

TC 6-IP 6d

Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluge ekosustava, uključujući mrežu Natura 2000 i zelenu infrastrukturu

28.074.358 60,88 %
Prioritetna os 3 Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja TC 11-IP 11

Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i dionika te učinkovita javna uprava kroz promicanje pravne i administrativne suradnje i suradnje između građana i institucija.

5.013.278 10,87 %
Prioritetna os 4 Tehnička pomoć TP 3.000.000 6,51 %
Ukupno     46.114.193
100 %