Galerija

Radionica o izvještavanju, 1. rok

Šmarješke Toplice (Slovenija), 13.2.2017.

Svečano otvoren Područni ured PS Interreg V-A SI-HR 2014–2020 u Krapini

Krapina (Hrvatska), 3.2.2017.

Svečano otvoren Područni ured PS Interreg V-A SI-HR 2014–2020 u Buzetu

Buzet (Hrvatska), 2.12.2016.

Konferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske

Brežice (Slovenija), 29.11.2016.

Svečani potpis ugovora u okviru 1. roka

Rijeka (Hrvatska), 18.10.2016.

2. radionice za prijavitelje

Terme Tuhelj (Hrvatska), 10.10.2016. i
Črnomelj (Slovenija), 11.10.2016.

3. sastanak Odbora za praćenje

Portorož (Slovenija), 30. i 31.8.2016.

Potpisivanje prvog ugovora – FRISCO1

Podčetrtek (Slovenija), 20.5.2016.

Informativne radionice za prijavitelje

Rogaška Slatina (Slovenija), 17.2.2016. i
Opatija (Hrvatska), 22.2.2016.

Kick-off dogođaj

Celje (Slovenija), 9.12.2015.