Članovi Odbora za praćenje Programa suranje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

PREZIME IME INSTITUCIJA ULOGA
Silič Vesna Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko članica s pravom glasa
Krisch Mojca Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zamjenica članice s pravom glasa
Rener Tatjana Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko članica s pravom glasa
Kuzmić Dimitrij Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zamjenik članice s pravom glasa
Sajko Darko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo član s pravom glasa
Čanak Snežana Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zamjenica člana s pravom glasa
Marš Irena Ministrstvo za kulturo članica s pravom glasa
Bošnjak Mateja Ministrstvo za kulturo zamjenica članice s pravom glasa
Medved Peter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti član s pravom glasa
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zamjenik člana s pravom glasa
Merljak Rudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu član s pravom glasa
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu zamjenik člana s pravom glasa
Ministrstvo za zunanje zadeve savjetodavni član bez prava glasa
Kliner Kristina Ministrstvo za zunanje zadeve zamjenica savjetodavnog člana bez prava glasa
Neubauer Tit Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport savjetodavni član bez prava glasa
Pezdir Tatjana Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zamjenica savjetodavnog člana bez prava glasa
Bibič Andrej Ministrstvo za okolje in prostor savjetodavni član bez prava glasa
Baluh Stanko Urad Vlade za narodnosti savjetodavni član bez prava glasa
Mamlić Maja Urad Vlade za narodnosti zamjenica savjetodavnog člana bez prava glasa
Hribar Milič Samo Gospodarska zbornica Slovenije savjetodavni član bez prava glasa
Ackermann Grit Gospodarska zbornica Slovenije zamjenica savjetodavnog člana bez prava glasa
Bratkovič Franci Razvojni center Novo mesto, Vzhodna kohezijska regija savjetodavni član bez prava glasa
Šterban Bezjak Nataša RRA Posavje, Vzhodna kohezijska regija zamjenica savjetodavnog člana bez prava glasa
Drevenšek Liljana RRA LUR, Zahodna kohezijska regija savjetodavna članica bez prava glasa
Nemarnik Guiliano RRC Koper, Zahodna kohezijska regija zamjenik savjetodavne članice bez prava glasa
Jerman Borut Kulturno izobraževalno društvo PiNA, CNVSO savjetodavni član bez prava glasa
Škrlj Matilda Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, CNVSO zamjenica savjetodavnog člana bez prava glasa
Gabrić Perica Ministry of Regional Development and EU funds član s pravom glasa
Kovač Mislav Ministry of Regional Development and EU funds zamjenik člana s pravom glasa
Malnar Alen Ministry of Regional Development and EU funds član s pravom glasa
Arneri Stella Ministry of Regional Development and EU funds zamjenica člana s pravom glasa
Hađim Davor Ministry of Environment and Energy Directorate for Water Management
član s pravom glasa
Tomašković Paulina Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts zamjenica člana s pravom glasa
Preradović Mila Ministry of Environment and Energy članica s pravom glasa
Zovko Sandra Ministry of the Interior zamjenica članice s pravom glasa
Slivar Ksenija Ministry of Tourism članica s pravom glasa
Deranja Crnokić Anuška Ministry of Culture zamjenica članice s pravom glasa
Jadro Matej Ministry of Health članica s pravom glasa
Ivandić Blažina Željka Ministry for Demography, Family, Youth and Social Policy zamjenica članice s pravom glasa
Szabo Ingrid Ministry of European and Foreign Affairs savjetodavna članica bez prava glasa
Sladović Biserka Croatian Employers Association zamjenica savjetodavne članice bez prava glasa
Barilar Karolina Krapinsko-Zagorska County (Zagorje Development Agency) savjetodavna članica bez prava glasa
Bosich Patrizia Istarska County zamjenica savjetodavne članice bez prava glasa
Rašić Iva Government of the Republic of Croatia – Office for Cooperation with NGOs savjetodavna članica bez prava glasa
Bumber Zvonko Association for Natural Science Research zamjenik savjetodavne članice bez prava glasa
Brumnjak Iličić Ana Association of Cities of the Republic of Croatia savjetodavna članica bez prava glasa
Paliska Glorija Association of Municipalities of the Republic of Croatia, Municipality Raša zamjenica savjetodavne članice bez prava glasa