VIJESTI

Vijesti i događaji vezani uz Program suradnje INTERREG-V-A Slovenija-Hrvatska.

Prijavite se za naš newsletter i na svoju e-mail adresu ćete dobit sve informacije i novosti. Dobivene informacije će se koristiti samo za komunikaciju.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMs je sustav praćenja s portalom za komunikacije namijenjen podršci prijavi, odobravanju, upravljanju i administraciji projekata i programa.

Na ovoj internetskoj stranici možete pronaći sve važne informacije o Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Iz navedenog programa je za razdoblje od 2014 do 2020 predviđeno 46.114.193,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za potrebe sufinanciranja prekograničnih projekata.

Najnovije vijesti

Potpisani prvi ugovori o sufinanciranju iz sredstava EFRR za projekte odobrene na 3. roku Otvorenog javnog poziva u okviru Programa suradnje između Slovenije i Hrvatske

Ljubljana, 19. srpnja 2018. - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, Ured za europsku teritorijalnu suradnju i financijske mehanizme danas je u prostorijama Saveza hrvatskih društava u Sloveniji potpisao prve ugovore....

Međunarodna razmjena iskustava između programa prekogranične suradnje

Dana 16. srpnja 2018. u mjestu Cogetinci (Cerkvenjak) održana je međunarodna razmjena iskustava između programa prekogranične suradnje iz Slovenija, Austrije, Hrvatske i Mađarske....

Međunarodno osposobljavanje za upotrebu alata za procjenu rizika Arachne za predstavnike nacionalnih kontrola iz Hrvatske, Mađarske, Austrije i Slovenije

Služba vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku, u ulozi Upravljačkog tijela i Zajedničkih tajništva za programe prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, Slovenija-Austrija i Slovenija Mađarska, organizirala je...

Odobreni projekti u okviru 3. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

U okviru 6. sjednice Odbora za praćenje (OzP), koja je održana 13. i 14. lipnja 2018. godine u Puli, članovi OzP-a su odobrili projekte prijavljene u okviru 3. roka za podnošenje projektnih prijava.

Novosti o projektima

U ovom će se odjeljku objavljivati najnovije informacije o odobrenim projektima, projektnim aktivnostima i rezultatima!

POBOLJŠALI SMO KVALITETU ŽIVLJENJA OSOBA S DEMENECIJOM NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU

U projektu Demenca aCROsSLO, koji je trajao od listopada 2016. godine do ožujka 2018. godine, ciljano usmjerenim aktivnostima je poboljšana kvaliteta življenja osoba s demencijom na prekograničnom području Slovenije i Hrvatske...