Slovenski i hrvatski partneri zajedno smanjuju rizik od poplava

 

 

Ljubljana, 15. veljače 2019. godine – Slovenija zajedno sa susjednom Hrvatskom realizira brojne uspješne prekogranične projekte među kojima su i strateški projekti FRISCO, u sklopu kojih se, na obje strane granice, provode aktivnosti smanjenja rizika od poplava na prekograničnim riječnim slivovima.

U duhu dobre suradnje i svjesnosti da se zaštita od poplava može postići jedino zajedničkim i  istovremenim mjerama na obje strane pograničnih rijeka, u petak, 15. veljače 2019. godine, Vlada Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku potpisala je ugovor za četvrti, i istodobno posljednji, strateški projekt u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska.

Ugovor za projekt FRISCO 2.3, u okviru kojeg će se provoditi zajedničke aktivnosti upravljanja rizicima od poplava na području rijeka Drave i Kupe u vrijednosti 2.593.585,45 EUR, potpisan je s Hrvatskim vodama, institucijom koja u projektu ima ulogu vodećeg partnera. U projektu, kao partner sa slovenske strane, sudjeluje Direkcija za vode Republike Slovenije.

Prekogranična suradnja sa zajedničkim djelovanjem od velike je važnosti u području rješavanja rizika od poplava u pograničnim područjima, budući da samo zajednički pristupi mogu pružiti učinkovita rješenja. U FRISCO projektima odražavaju se zajednički interesi obje države i rješava rizik od poplava, koje ne poznaju granicu, što znači da ih bez suradnje nije moguće riješiti.

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska tako je ugovoreno 100% raspoloživih sredstava što ga čini jednim od najuspješnijih programa na razini EU.