Uloga socijalne aktivacije na pograničnom području Slovenija – Hrvatska za jačanje partnerstva i poboljšanje institucionalnih vještina

 

 

Stručni skup
(»Peer-review«)

    

U okviru projekta 2SoKroG u Ormožu (6. prosinca 2018. godine) i u Čakovcu (12. veljače 2019. godine) organizirani su stručni skupovi o ulozi socijalne aktivacije na pograničnom području.

Cilj socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima socijalne pomoći, prvenstveno kod ponovnog aktivnog uključenja u društvo i zapošljavanja. Ujedno na taj im se način pruža mogućnost poboljšanja životne kvalitete i boljeg psihosocijalnog zdravlja. Za poboljšanje javnih usluga i nadogradnja javnih usluga inovativnim modelom socijalne aktivacije bitno je osigurati jačanje kompetencija i vještina javnih institucija (Centri za socijalnu skrb, Zavodi za zapošljavanje), odnosno njihovih djelatnika koji će surađivati s ranjivim skupinama za njihovo uspješnije uključivanje na tržište rada (socijalno poduzetništvo, NVO, lokalna zajednica).

Stručni skup namijenjen je Centrima za socijalnu skrb, Zavodima za zapošljavanje, resornim ministarstvima (MDDSZ, MGRT in MDOMSP), tematskim stručnjacima, institucijama neformalnog obrazovanja, društvenim poduzećima i jedinicama lokalne samouprave.

S namjerom osvješćivanja, obrazovanja, promocije i rasprave o ulozi socijalne aktivacije predstavljene su najnovija istraživanja, trendove, smjernice i primjere dobre prakse kroz stručno raspravo koji će biti podloga projektu za razvoj međuinstitucionalnog partnerstva javnih institucija i poboljšanja institucionalnih kapaciteta sa modelom socijalne aktivacije 2SoKroG.

 • Stručni skup u Ormožu je uvodnim govorom otvorio župan općine Alojz Sok.

U panel raspravi sudjelovali su stručnjaci s različitih socijalnih područja:

 1. Dolores Kores, evropska koordinatorka za razvoj socialnega podjetništva pri EPIC
 2. Zinka Kolarič, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede
 3. Sanja Belec, Zavod RS za zaposlovanje
 4. Alenka Bilić, ravnateljica, Centar za socijalnu skrb Čakovec
 5. mag. Olga Bezenšek Lalić, v.d. direktorice, Center za socialno delo Celje
 6. Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec
 7. Marinka Vovk, direktorica CPU d.o.o., so.p.
 • Stručni skup u Čakovcu je uvodnim govorom otvorio župan Međimurske županije Matija Posavec.

Stručni panel činili su stručnjaci iz različitih socijalnih područja:

 1. Vlatka Vincetić, Gradsko društvo Crveni križ Čakovec
 2. Tatjana Katkić Stanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH
 3. Jana Lovšin in Tadeja Juvan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
 4. Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec
 5. Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Čakovec
 6. Marinka Vovk, CPU SO.P., socialno podjetje, Slovenija
 7. Ivan Božić, direktor HUMANA NOVE, socialno podjetje, Hrvaška
 8. Petra Lazić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Varaždin

Velik odaziv sudionika na stručnim skupovima (preko 150) je motivacija za daljnje projektne aktivnosti, a ujedno potvrđuje važnost socijalne aktivacije kao trajnostno rješenje za uspostavu aktivne socijalne politike na području obiju država. Kod socijalne aktivacije ključna je ojačana partnerska suradnja Centara za socijalnu skrb i Zavoda za zapošljavanje, kao i drugih stručnjaka s područja socijalne aktivacije.

Zaključci stručnih događanja s izvješćima će se objaviti na internet stranici projekta 2SoKroG.

Klavdija Rižnar, ZRS BISTRA Ptuj

Voditeljica projekta 2SoKroG

Informacije o projektu:  2sokrog.bistra.si

Facebook projekta:  https://www.facebook.com/2SoKroG/

Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.