Početna konferencija projekta Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući (CrossCare)

 

    

23. siječnja 2019. u Gradskoj vijećnici u Ljubljani održana je početna konferencija projekta Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući (CrossCare). Vodeći partner u projektu je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, a projektni partneri su Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Dom zdravlja Čakovec i Grad Zagreb. Projekt je sufinanciran u Programu suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska i traje od 01.09.2018 do 31.08.2020.

U prvom dijelu iznimno posjećene konferencije, projektni partneri predstavili su projekt i svoju ulogu u projektu svoje aktivnosti i uspjehe, dok je u drugom dijelu konference održan okrugli stol na temu pružanja integriranog pristupa pružanja njege u kući i s tim pružanja mogućnosti za dobro i zdravo starenje. Okrugli stol moderirala je dekan Fakultete za socijalni rad (Univerza u Ljubljani), red.profesor dr.Sc. Vesna Leskošek, a gosti na okruglom stolu bili su:

  • sc. Marija Tomšič, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani,
  • sc. Aleksandar Džakula, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu,
  • sc. Tanja Ćorić, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija štampar,
  • sc. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani,
  • sc. Sonja Tošić-Grlač, Pročelnica iz Međimurske županije, UO za zdravstvo i socijalnu skrb.

Projekt je sufinanciran sa strane Europskog fonda za regionalni razvoj u Programu suradnje Interreg SL-HR.