88 projektnih prijedloga podneseno je na trećem roku za podnošenje projektnih prijedloga

U srijedu 27. rujna 2017. godine u 12.00 sati zaključen je treći rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020.

Do navedenog roka podneseno je 88 projektnih prijedloga, u ukupnoj vrijednosti nešto manjoj od 80 mil. EUR EFRR.

Broj prijava podnesenih po investicijskim prioritetima 6c, 6d i 11