Konferencija za novinare i kick-off sastanak projekta LIKE

Na konferenciji za novinare, održanoj u utorak, 26. rujna 2017. u Visokoj tehničko – poslovnoj školi Politehnika Pula, predstavljen je projekt LIKE – Living on the Karst Edge, odobren u okviru 2. roka javnog poziva Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Konferenciju je organizirala Istarska županija u ulozi vodećeg partnera projekta. Projekt LIKE su okupljenim novinarima i uzvanicima predstavili istarski župan Valter Flego, predstavnica Zavoda Republike Slovenije za zaštitu prirode Tjaša Djokić i Bruno Kostelić, voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša u Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije u ulozi voditelja projekta.

Projekt LIKE usmjeren je na područje krškog ruba kao niza strmih stijena i vapnenačkih padina gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne biološke, kulturne i estetske vrijednosti, a održavanje tog odnosa nužno je za njihovo očuvanje.

Istog je dana održan i kick-off sastanak projektnih partnera na kojem su glavne teme bile uspostavljanje upravljačke strukture projekta, koordinacija među partnerima te komunikacijski plan, koji ima vrlo važnu ulogu u projektu budući da će prenositi poruku o potrebi zajedničkog upravljanja krškim rubom te poticati širu javnost na aktivno uključivanje u očuvanje prirodnih bogatstava na tom području.

Predstavnici partnerskih institucija također su predstavili radne pakete za koje su odgovorni te aktivnosti koje planiraju provesti u prvom provedbenom razdoblju. Na sastanku je sudjelovala i predstavnica Zajedničkog tajništva Programa, što je partnerstvu omogućilo direktne odgovore na pitanja vezana uz pravila Programa pri provođenju projekta.

Uz Istarsku županiju, u projektu sudjeluje još 7 partnera: Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, Univerza na Primorskem iz Kopra, Općina Kopar, Prirodoslovni muzej Rijeka, Udruga za promatranje ptica BIOM iz Zagreba, Udruga za promatranje ptica DOPPS i Javna ustanova Natura Histrica. Suradničku ulogu u projektu imaju Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), Javna ustanova Park prirode Učka i Podeželska kmetijsko – turistična zadruga Bržanija.

Projekt LIKE, ukupne vrijednosti 1.528.377,29 €, traje 30 mjeseci, od 1. rujna 2017. do 28. veljače 2020. godine.