Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području – projekt MAX AID

 

.

U sklopu projekta s akronimom MAX AID, u subotu, 22. travnja 2023. godine, u blizini državne granice između Slovenije i Hrvatske održan bio je akcijski događaj „Simulacijska Vježba simulacije masovne nesreće u prekograničnom području“. Vježba se održala pod vodstvom umaške ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u suradnji s ostalim ispostavama NZHMIŽ-a, Splošnu bolnišnicu Izola, Hitnu službu Slovenske Istre Doma zdravlja Izola i prehospitalnu jedinicu Doma zdravlja Koper. U vježbi sudjelovali su još Javna vatrogasna postrojba Umag, Dobrovoljno vatrogasno društvo Buje, Javna vatrogasna postrojba Koper, Grad Buje, Policijska postaja Umag i Buje, Crveni križ Bujštine, prijevoznik helikopterom Elifriulia, K-9 potražni tim, također učenici i djelatnici OŠ Mate Balota Buje i volonteri. Uspješnoj provedbi vježbe pridonijeli su i Ispostava Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje Koper i Regionalni centar za obavješćivanje Koper.

 

Lokacije simulacijske vježbe bile su grad Buje u Hrvatskoj i Splošna bolnišnica Izola na slovenskoj strani granice. Vježbom smo simulirali požar i djelomično urušavanje objekta u prostorijama osnovne škole u Bujama. Pristupilo se brzoj evakuaciji djece iz škole. Vatrogasci su ugasili požar, osigurali školu. Djelatnici Policije su osigurali cijelo područje. K-9 potražni psi, pronašli su dvoje djece koja se nisu stigli evakuirati. Zdravstveni djelatnici HMS Umag su po dolasku pristupili trijažnom postupku ozlijeđenih. Djelatnici Crvenog kriza su podigli šatore gdje su se unesrećeni zbrinjavali. Voditelj intervencije hitne pomoći – liječnik NZHMIŽ odlučio je aktivirati „Prijedlog protokola za postupanje partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na prekograničnom području“. Medicinsko prijavno dojavna jedinica NZHMIŽ obavijestila je Splošnu bolnišnicu Izola.

 

Službe hitne pomoći Doma zdravlja Koper, Doma zdravlja Izola i jedan tim NZHMIŽ su u skladu s dogovorenim „Prijedlogom protokola za postupanje partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na prekograničnom području” dovezli su sedam (7) pacijenata u Urgentni centar Izola Splošne bolnišnice Izola, koji je služio kao prihvatna bolnica za unesrećene ili kritično bolesnih. U simulacijsku vježbu uključen bio je i transport helikopterom ciljem prikaza važnosti helikopterske hitne medicinske pomoći (HNMP) u prekograničnom području. U sklopu vježbe simulirali smo transport helikopterom porodilje s preeklampsijom u pratnji medicinske ekipe Furlanije-Julijske krajine u SB Izola.

 

Prema prvim ocjenama vježba bila je uspješna. Nakon vježbe slijedit će analiza i evaluacija kako provedbe vježbe tako i prijedloga »Prijedloga protokola za postupanje partnerske mreže u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području«.

 

U simulacijski vježbi masovne nesreće sudjelovalo je 190 djelatnika i volontera. Ovim putem želimo iskreno zahvaliti svima koji su na bilo koji način pridonijeli uspješnoj provedbi simulacijske vježbe.

 

Simulacijska vježba predstavlja jednu od planiranih aktivnosti projekta s punim nazivom »Postupanje u masovnoj nesreći na prekograničnom području« (MAX AID). Glavni zajednički cilj projekta MAX AID je uspostaviti trajnu suradnju ključnih institucija za osiguravanje zajedničkog djelovanja u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području Obalno-kraške regije i Istarske županije. Aktivnosti projekta MAX AID sufinancirane su iz sredstava Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 15% predstavljaju vlastita sredstva partnerskih institucija.

 

Pripremilo: Projektno partnerstvo MAX AID