Objavljena interaktivna karta

slika zemljevidObavještavamo vas da je na mrežnoj stranici, u odjeljku INTERAKTIVNA KARTA objavljena karta na kojoj možete pronaći projektne partnere i opise projekata sufinanciranih u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013, a na istom mjestu objavljivat će se projekti sufinancirani u okviru Programa sudjelovanja Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Interaktivna karta može poslužiti i kao pomoć u pronalaženju i uspostavljanju kontakata s potencijalnim budućim partnerima.