Odobreni projekti u okviru 2. roka Otvorenog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska i datum zatvaranja 3. roka Otvorenog poziva

U okviru 4. sjednice Odbora za praćenje (OzP), koja se održala 09. i 10. svibnja 2017. godine na Krku, članovi OzP-a su odobrili projekte koji su bili podneseni u okviru 2. roka za podnošenje projektnih prijava.

U okviru drugog roka Otvorenog poziva bilo je podneseno 112 projektnih prijava. Na dvodnevnom zasjedanju na Krku, članovi OzP-a su raspravljali o 65 administrativno ispravnih i prihvatljivih prijava. Na zasjedanju je odobreno 12 projektnih prijedloga, 17 projektnih prijedloga je odgođeno, a 36 projektnih prijedloga je odbijeno.

U sljedećim mjesecima s vodećim partnerima će se potpisati Ugovori o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a.

U okviru prioritetne osi 2 odobreno je 11 projekta u ukupnoj vrijednosti 10.759.160 EUR EFRR, i to:

 • Riviera4Seasons2
 • CLAUSTRA+
 • ECooL-Tour
 • LIKE
 • Prebujanje / Buđenje 
 • ZELENO ŽELIMO
 • ŽIVA COPRNIJA
 • MISTERION
 • KRASn’KRŠ
 • ČIGRA
 • Uživam tradicijo

U okviru prioritetne osi 3 odobren je 1 projekta u vrijednosti 731.629 EUR EFRR, i to:

 • +Health

Ukupno, u okviru prvog i drugog roka Otvorenog poziva, biti će ugovorena sredstva u iznosu cca. 16,1 milijuna EUR EFRR ili cca. 49% svih raspoloživih programskih sredstava.

Također, na sjednici je dogovoren i datum zatvaranja 3. roka Otvorenog poziva. 3. rok će se zatvoriti 27. rujna 2017. godine u 12.00 (CET) sati.

Zaključke Odbora za praćenje možete pogledati ovdje.

Raspoloživa sredstva EFRR-a i iznosi zatraženih sredstava EFRR-a po prioritetnim osima

chart