Sedma sjednica Odbora za praćenje Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

 

 

U okviru sedme sjednice Odbora za praćenje (OzP) koja je održana 12. prosinca 2018. u Termama Čatež članovi OzP-a informirani su o trenutnom stanju provedbe programa te su odobrili zadnji strateški projekt sa strukturnim mjerama u okviru prve prioritetne osi programa (Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima) pod akronimom FRISCO 2.3. U okviru projekta FRISCO 2.3, ukupne vrijednosti  2.593.585,45 EUR EFRR, izvest će se infrastrukturni radovi u porječjima Drave i Kupe kako bi se smanjio rizik od poplava.

Delegacije iz Hrvatske i Slovenije izrazile su zadovoljstvo upravljanjem programom, posebice u pogledu dodijeljenih i ugovorno vezanih sredstava, budući da je odobrenjem posljednjeg strateškog projekta dodijeljeno 100% raspoloživih programskih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), što dodatno jača visoku razinu povjerenja država članica u rad Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva. Uspješna provedba programa dobar je temelj za planiranje sljedećeg programskog razdoblja, što je potaknulo članove na uvodnu raspravu na temu nove financijske perspektive koja slijedi nakon 2020. godine.

Uspješna i učinkovita provedba programa također je posljedica dobro provedenih projekata. Jedan od njih je Zeleno želimo, koji je predstavljen za vrijeme sjednice.

Zaključke Odbora za praćenje možete pogledati ovdje.