Uspješno završen višegodišnji strateški međunarodni projekt FRISCO1

 

 

 

Zagreb, 10. srpnja 2019. – Danas su u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda predstavljeni rezultati i preporuke uspješno završenog projekta FRISCO1, Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – negrađevinske mjere.

Projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1) provodio se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane. U sklopu projekta su, kroz hrvatsko-slovensku suradnju, za slivove navedenih rijeka analizirane mjere i razmatrana optimalna rješenja za primjenu pojedinačnih ili kombiniranih mjera smanjenja rizika od poplava.

Projekt je vrijedan 3.782.355 eura, odnosno 27.968.855 kuna i provodio se 40 mjeseci, točnije od 11. travnja 2016. godine. Čak 85 % iznosa projekta sufinancirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 % sufinancirano je iz nacionalnih sredstava. Projekt FRISCO1 provodilo je osam projektnih partnera od kojih su tri iz Hrvatske (Hrvatske vode kao vodeći partner, Državni hidrometeorološki zavod te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite) i pet iz Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  i Inštitut za hidravlične raziskave).

Svrha prekogranične suradnje je rješavanje obostrano prepoznatih zajedničkih izazova na pograničnom području, uz korištenje raspoloživih sredstava iz Europske unije i resursa iz obje države te mogućnost razvoja, rasta i jačanje međusobne suradnje za skladan razvoj Europske unije. Potrebno je i dalje ulagati u projekte kao što je FRISCO1 kako bismo usklađeno djelovali vezano uz zaštitu, poboljšanje i održivo korištenje voda na prekograničnim područjima“, izjavio je tijekom svečanosti Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Uz tehničke i stručne negrađevinske mjere, u sklopu projekta izrađene su i brojne preporuke za učinkovito upravljanje rizicima od poplava. Projektne aktivnosti uključivale su i informiranje i edukaciju građanstva, učenika osnovnih škola i ostale zainteresirane javnosti, gdje je kroz 24 radionice lokalna zajednica na šest prekograničnih slivova informirana o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta te postupanju u slučaju rizika od poplava (prije, tijekom i nakon poplava). Edukaciju su prošli i javni službenici te djelatnici nadležnih institucija iz obje države, a provedene su i aktivnosti kojima su utvrđene mjere za poboljšanje sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja u sklopu kojih je postavljeno 26 novih sirena.

Projekt FRISCO1 ostvario je zadane ciljeve, što uključuje i poboljšane baze podataka, hidrauličke i prognostičke modele slivova rijeka, karte opasnosti i rizika od poplava, radi djelotvornijeg upravljanja rizicima od poplava, izrađene studije izvodljivosti, podloge i tehnička dokumentacija za provedbu građevinskih mjera (koje se provode kroz projekt FRISCO2), te podizanje svijesti javnosti o rizicima od poplava.

Pri analizi optimalnih rješenja i dugoročnih mjera upravljanja rizicima od poplava, poseban naglasak stavljen je na primjenu mjera zelene infrastrukture koja čuva vrijednosti ekosustava i njihovih funkcija te pruža dodatne koristi društvu, a ujedno ima i značajnu ulogu u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama.

Više informacija o projektu dostupno je na poveznici: https://frisco-project.eu/hr/