Kampanja povodom 30. godišnjice Interrega- virtualna izložba najboljih projekata

.

U okviru europske kohezijske politike u 2020. godini obilježavamo 30 godina djelovanja Interrega, čiji glavni cilj je promicanje ravnomjernog gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja cijele EU.

Kampanja povodom 30. godišnjice Interrega traje čitavu 2020. godinu, a njene glavne teme su susjedi, zeleno i mladi. Unutar svake od predloženih tema predstavljeno je 30 najboljih projekata i postignuća programa suradnje između zemalja EU na razini pograničnih pokrajina ili regija. Jedan  od boljih primjera prekogranične suradnje, koji se u kategoriji zeleno uvrstio među najboljih 30, je i projekt Carnivora Dinarica, sufinanciran u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, koji se bavi pitanjem skladnog suživota ljudi i životinja.

Projekt Carnivora Dinarica punim imenom Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima provodi se od rujna 2018. i traje do kraja veljače 2021. godine.

Osnovna svrha projekta je poboljšati stanje očuvanosti velikih zvijeri, prije svega euroazijskog risa, vuka i medvjeda na Natura 2000 područjima, kao što su Javornik-Snežnik i Notranjski trokut u Sloveniji, te na području Gorskog Kotara i Sjeverne Like u Hrvatskoj. Radi se o zatvorenom prekograničnom šumskom području, jedinstvenom u Srednjoj Europi, gdje je na jednom mjestu prisutno oko 20 risova, 60 vukova i 700 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti od iznimne je važnosti za zaštitu biološke raznolikosti i ekosistema pograničnog prostora Slovenije i Hrvatske, pa je  s obzirom na dobru povezanost i prohodnost tog prostora, od ključnog značaja međudržavna suradnja.

Virtualnu izložbu svih najboljih projekta možete pogledati s klikom na sliku.