Istraživanje javnog mišljenja o prevladavanju prepreka u pograničnim regijama (2020)

.

Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) započela je s internetskim istraživanjem javnog mišljenja „Javno savjetovanje o prevladavanju prepreka u pograničnim regijama“.

Smatraju kako je došlo vrijeme za pregled provedbe akcijskog plana, imajući u vidu dolazak nove Komisije, kao i nove prioritete te učinke trenutne pandemije. Kriza COVID-19 pokazala je koliko ozbiljno mogu biti pogođene unutarnje pogranične regije, također je otkrila raznolikost prekograničnih regija i njihovu dinamiku, uključujući  i značajan doprinos prekograničnih dnevnih migranata te pozitivne rezultate suradnje.

Ovim javnim istraživanjem žele dobiti cjelovit prikaz doprinosa postignutih u posljednjih nekoliko godina, ali i prepreka koje i dalje koče prekograničnu suradnju. Osim toga, rezultati će se moći iskoristiti za izradu konstruktivnih preporuka za buduću politiku za prekogranične regije.

Ljubazno vas pozivamo na sudjelovanje i dijeljenju mišljenja na internetskoj poveznici ovdje, do 20. rujna 2020.