Javno savjetovanje nacrta Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

.

Poštovani,

Prekogranična suradnja ima za cilj riješiti zajedničke izazove identificirane u pograničnom području te iskoristiti skriveni potencijal za rast u pograničnom području istovremeno poboljšavajući proces suradnje u svrhu usklađenog razvoja Unije.

Program suradnje INTEREG V-A Slovenija-Hrvatska je glavni dokument koji postavlja okvire za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2021. do 2027. godine. Važan je strateški dokument koji oblikuju ključni dionici, korisnici i stručnjaci.

Skupina stručnjaka je u procesu izrade novog Interreg Programa izradila Teritorijalnu i socio-ekonomsku analizu te Tematske strateške smjernice programa. U siječnju 2022. godine izrađen je Nacrt Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i Metodološki dokument na temelju ovih dokumenata.

Stoga pozivamo sve zainteresirane dionike i građane da iznesu svoje mišljenje i komentare kako bismo mogli poboljšati priloženi nacrt i izraditi što bolju  završnu verzije Programa.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja sudionika jest informiranje o izrađenom Programu te prikupljanje informacija o interesima i stavovima, idejama i stručnim mišljenjima kako bi se stvorio prostor za inovativna rješenja te kako bi se pravodobno otklonili mogući nedostaci. Time se postiže razina razumijevanja i prihvaćanja određenih ciljeva ali isto tako mogu se uočiti određene slabosti koje treba otkloniti.

Ispunjavanju online upitnika možete pristupiti putem slijedećih poveznica:

Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti do 28.2.2022.

Molimo vas da informaciju o javnom savjetovanju proslijedite svim zainteresiranim dionicima, stručnjacima i potencijalnim prijaviteljima.