OTVORENI POZIV I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Na ovoj stranici objavljen je otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

Projektne prijave zaprimljene do navedenog roka koje ispunjavaju sve uvjete biti će predmet razmatranja Odbora za praćenje. Prvi rok za podnošenje projektnih prijava bio je 11. ožujak 2016. Drugi rok za podnošenje projektnih prijava predviđa se krajem listopada 2016., datum isteka 2. roka biti će javno objavljen 2 mjeseca prije datuma isteka roka. Predlažemo Vam, da ne žurite s predajom prijava na 2. rok radi mogućih manjih promjena dokumentacije.

Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gosp. Baškovič Tadej (+386 1 400 3685). Za detaljnije informacije o eMS, molimo vas, kontaktirajte +386 1 400 3409.

ems_SI-HR_logo

DOKUMENTI

Otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A SI-HR:

Priručnik o provedbi projekata za korisnike (verzija 2, srpanj 2016.):
Prethodne verzije priručnika možete naći ovdje.

Obavezni prilozi prijavnom obrascu:

Uzorak ugovora o sufinanciranju iz EFRR:

Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska:

Za informaciju/alat možete si pogledati “offline” uzorak prijavnog obrasca (ovaj dokument nije dio službene dokumentacije). Molimo vas obratite posebnu pozornost da je moguće  prijavni obrazac kao i sve obavezne privitke predati samo u eMs sustavu.