Uvodni sastanak projekta NATURE&WILDLIFE

 

 

 

Na Smrekarjevi domačiji u selu Grobišče kod Postojne 20. rujna 2018. održan je uvodni sastanak projekta Nature & Wildlife, jedan od 17 projekata odobrenih u trećem roku otvorenog poziva Programa suradnje INTERREG Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020.

Projekat će na prekograničnom području Dinarskoga krša razviti turističku destinaciju i turističke proizvode doživljaja prirode i divljih životinja. Pri tome će u največoj mjeri slijedit smjernice odgovornog ponašanja s prirodom, posebice upotrebe smeđeg medvjeda u turizmu, napomenula je voditeljica projekta Mateja Simčič. Projektno područje jedno je od rijetkih područja u Europi gdje su očuvane sve tri vrste velikih zvijeri (medvjed, ris, vuk), što predstavlja značajnu prirodoslovnu i promotivnu prioritetu, koju partneri projekta želimo efektivno iskoristiti.

Voditeljica projekta je prezentirala osnovne informacije o projektu, a to je, da ukupna vrijednost projekta iznosi 982,694.29 EUR, a EFRR sufinanciranje iznosi 835,290.12 EUR ili 85% od ukupnog proračuna projekta. Projekt koji će se provoditi od rujna 2018 do veljače 2021 uključuje 7 partnera. Vodeći partner projekta je RRA Zeleni kras, partneri na slovenskoj strani su Općina Pivka, Javna ustanova za kulturu, turizam i međugeneracijske suradnje Snežnik i Jezerski hram- institut za očuvanje prirodne i kulturne baštine. Na hrvatskoj strani ukljućeni su partneri: Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS iz Skrada i Riječka razvojna agencije Porin. Profesionalnu podršku projektu će nuditi četiri pridružena partnera: Woodland Ways Ltd.i The World Owl Trust iz Velike Britanije te Institut RS za zaštitu prirode i Institut za šumarstvo Slovenije.

Projekt će povezati iznimnu prirodnu i kulturnu baštinu u prekograničnu turističku destinaciju Nature &Wildlife i ponuditi ju posjetiteljima u obliku različitih programa doživljaja. Partneri će kod razvoja pojedinih proizvoda obratiti značajnu pažnju interpretaciji baštine i poboljšanju infrastrukture za posjetitelje, kako bi se povećala atraktivnost destinacije za određene ciljne grupe posjetitelja. Kako što je napomenuo direktor RRA Zeleni kras Boštjan Požar, projekt također nudi znatne mogućnosti za umrežavanje i pronalaženje sinergije s drugim srodnim projektima (Carnivora Dinarica , LIFE DINALPBEAR,…).

Pripremila: Mateja Simčič, voditeljica projekta

Foto:

  • Uvodni sastanak partnera projekta Nature &Wildlife, Autor: RRA Zeleni kras