Međunarodni projekt za smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle

 

 

 

 

U narednim mjesecima partneri iz Slovenije i Hrvatske, Direkcija za vode Republike Slovenije, kao vodeći partner, i Hrvatske vode, kao partner projekta, provodit će aktivnosti na Projektu Frisco 2.1 – „Modernizacija i nadgradnja brane Vonarje”, kao nastavak nestrukturnih mjera i aktivnosti provedenih kroz Projekta Frisco 1, pri čemu Projekt Frisco 2.1 predstavlja strukturnu mjeru za smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Sutle.

Projekt je javno predstavljen 12.9.2018.g. u općini Podčetrtek, Slovenija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,678,525.00 € od čega 85% financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. dok se 15% financira iz vlastitih sredstava projektnih partnera. Dio projekta pod nadležnosti Hrvatskih voda iznosi 1,128.804 €, od čega se na radove odnosi 1,032.179 €.

Brana Vonarje na pograničnoj rijeci Sutli je krajem 70-tih godina prošlog stoljeća izgrađena kao dio višenamjenske akumulacije sa primarnim ciljem zadržavanja vodnog vala u Sutlanskom jezeru te osiguranja vode za opskrbu pitkom vodom i navodnjavanje. Danas brana Vonarje sa prostorom Sutlanskog jezera djeluje kao retencija za zadržavanje visokovodnih valova rijeke Sutle.

Projektom je predviđena obnova konstruktivnih elemenata brane, zamjena dotrajale hidromehaničke opreme i opreme za manipulaciju zapornicama, zamjena i dogradnja električnih instalacija i elektro opreme, ugradnja opreme za automatizaciju upravljanja zapornicama i daljinski nadzor upravljanja zapornicama te ugradnja opreme za praćenje stanja brane.

Nakon završetka projekta biti će zajamčena veća sigurnost i funkcionalnost retencije Sutlansko jezero te će biti unaprijeđeno upravljanje radom brane Vonarje, sve cilju smanjenja rizika od poplava na području nizvodno od brane.