Međunarodna razmjena iskustva s predstavnicima programa prekogranične suradnje Central Baltik

 

 

Ljubljana, 27. veljače 2019. godine – Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku je u ulozi upravljačkog tijela za programe prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Austrija, Slovenija-Mađarska i Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014-2020, bila domaćin predstavnicima programa prekogranične suradnje Interreg V-A Finska-Estonija-Latvija-Švedska (Central Baltik) 2014-2020.

Na današnjem međunarodnom susretu sudjelovali su predstavnici upravljačkih tijela i zajedničkih tajništva svih četiri gore navedenih programa. Cilj susreta bila je razmjena iskustva u upravljanju programima prekogranične suradnje u razdoblju 2014-2020. Usmjerili su se na područje alata za ocjenu rizika ARACHNE, pripremu godišnjih sažetaka, korištenje elektronskih sustava za praćenje (eMS) i njihovo daljnje korištenje nakon 2020. godine, završetak projekata/programa razdoblja 2014-2020 i pripremu za razdoblje 2021-2027.

Sudionici su pozdravili takvu vrstu susreta. Zaključili su kako se programi susreću sa sličnim izazovima te će stoga predstavljena iskustva moći koristiti u praksi. Izrazili su želju da se razmjena iskustva na području provedbe prekograničnih programa i pripreme za razdoblje 2021-2027 nastavi.