Projektom socijalne aktivacije 2SoKroG do više zaposlenja

 


U pograničnom području Slovenije i Hrvatske, od prošle godine je u tijeku projekt socijalne aktivacije 2SoKrog čiji je dugoročni cilj promijeniti životne navike ranjivih skupina, povećati zaposlenost i spriječiti ulazak u siromaštvo.

“Cilj socijalne aktivacije 2SoKroG je pomagati dugotrajno nezaposlenima i dugotrajnim primateljima državne socijalne pomoći (DSP), da se (ponovno) aktivno uključe u društvo, ako je moguće čak da se i zaposle i tako postanu bolje motivirani za životne promjene te poboljšaju svoje psihosocijalno zdravlje,” projekt je ukratko predstavila Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. (RASR), partner projekta i ovog puta domaćin poslovnog sastanka svih partnera. Projekt je vrijednosti  pola milijuna eura, od čega 85 % sredstava osigurava Europski fond za regionalni razvoj (ESRR), koji pokriva prekogranično područje između Slovenije i Hrvatske, gdje su potrebe za socijalnom aktivacijom ranjivih skupina izrazito velike.

Navike se prenose iz generacije u generaciju

Ciljna ranjiva skupina socijalne aktivacije su primatelji državne socijalne pomoći, koji se prilikom dugotrajne nezaposlenosti i primanja DSP kao i isključenosti ne mogu ili ne žele vratiti na posao. Budući da je iznos DSP skupa sa još nekim drugim socijalnim transferima dovoljan za osnovne životne potrebe te je po iznosu usporediv s plaćom koju bi dobivali na temelju svojeg obrazovanja ako bi bili zaposleni. Stoga više nisu motivirani za posao i pristaju na čisto preživljavanje, a posao više ne vide kao vrijednost. Situaciju dodatno otežava činjenica da se te navike obično prenose iz generacije u generaciju, što svakako nije dobro ni za pojedinca ni za društvo u cjelini (vodeći partner projekta: Znanstveno – istraživački centar Bistra Ptuj; voditelj projekta dr. Klavdija Rižnar).

Projektni konzorcij 2SoKroG

Svaka ranjiva skupina zahtjeva vlastiti tretman

Na području između Slovenije (Podravska, Savinjska i Osrednjeslovenska regija) i Hrvatske (Varaždinska i Međimurska županija) je zbog slabe gospodarske situacije i demografskih problema velika potreba za razvojem programa takve vrste. Na tom je području, na obje strane granice prisutna dugotrajna socijalna slabost ranjivih ciljnih skupina, uglavnom zbog nezaposlenosti, ali obično te skupine pogađaju još i drugi problemi; najčešće zdravstveni problemi, različiti oblici ovisnosti kao i slaba informiranost i uključenost u društvo. Unutar ranjivih skupina partneri projekta prepoznaju različite skupine koje trebaju različite tretmane (dr. Marinka Vovk, direktorica Centra ponovne uporabe d.o.o., SO.P.).

Prvo, osnaživanje svih zaposlenih u nadležnim službama

Projekt 2SoKroG se bavi prioritetnim područjima socijalne zaštite i službi za zapošljavanje, s ciljem jačanja partnerstva javnih tijela (CZSS, Uredi za zapošljavanje) i drugih dionika na području socijalne aktivacije, kao što su socijalna poduzeća, institucije neformalnog obrazovanja, NVO i slično, da bi u budućnosti sva nadležna tijela, svi odjeli koji pružaju pomoć ranjivim skupinama potpunije pristupili ciljnim skupinama i pojedincima te im pružili bolju podršku u smislu dugotrajnih rješenja. To se smatra manje nezaposlenih, manje dugotrajnih primatelja DPS, promjena načina života, prepoznavanje rada kao vrijednosti, veća uključenost u društvo te poboljšanje psihosocijalnog zdravlja svakog pojedinca u ranjivim skupinama.

2SoKroG kao inovativni model javnih usluga nadograđuje sistem socijalnih transfera, koji inače sprečava apsolutno siromaštvo, ali ne pruža održiva rješenja te predstavlja ozbiljan problem u smislu demografskih pokazatelja. Kako bi se poboljšale i unaprijedile javne usluge modelom socijalne aktivacije ključno je osigurati podizanje institucionalnih kapaciteta javnih institucija, razvoj kompetencija i odgovarajuća osposobljenost djelatnika javnih službi  s pomoću  kojih će se ranjive ciljne skupine na kraju socijalne aktivacije radno osposobiti za prilagođen oblik tržišta rada te se integrirati u različite društvene sisteme.

Izvor: Radio Štajerski val

https://www.stajerskival.si/sl/news/gospodarstvo/s-socialno-aktivacijo-do-vec-zaposlitev.html

Više informacija:

Vodeći partner: ZRS BISTRA Ptuj

dr. Klavdija Rižnar

Voditeljica projekta 2SoKroG

Informacije o projektu: 2sokrog.bistra.si

Facebook projekta: https://www.facebook.com/2SoKroG/