ENRAS, prvi primjer prekograničnog jamstva za zaštitu od radioaktivnog zračenja za državu Sloveniju i Hrvatsku

 


Ljubljana, 15. travnja 2019 – Danas su na Institutu ʺJožef Stefanʺ predstavili projekt ENRAS, koji predstavlja prvi primjer prekograničnog jamstva za zaštitu od radioaktivnog zračenja za državu Sloveniju i Hrvatsku. U obuku će biti uključeno više od 60 interventnih jedinica u programskom području prekogranične suradnje, koje će biti povezane s jedinstvenim sustavom praktične obuke za slučaj takvih nesreća. Ukupno će biti obučeno više od 700 intervencijskih radnika.

U listopadu 2018. pokrenut je dvogodišnji projekt ENRAS u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske, kojim se rješava zajednički izazov neadekvatne pripremljenosti i sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja za interventne radnike, osobito vatrogasce. Srž projekta je izrada i implementacija novog zajedničkog sustava obuke za interventne jedinice i potpisivanje sporazuma o uspostavi nove prekogranične strukture za promicanje suradnje između dviju zemalja na području sigurnosti.

Skraćenica ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)  što se u konkretnom projektu odnosi na osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odnosno osiguranje zaštite od ionizirajućeg zračenja. Ovo je prvi takav primjer prekogranične suradnje na području osiguranja sigurnosti interventnih jedinica u posredovanju u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, koji se sprovodi u okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska.

U obuku će biti uključeno više od 60 interventnih jedinica u programskom području prekogranične suradnje, koje će biti povezane s jedinstvenim sustavom praktične obuke za slučaj takvih nesreća. Ukupno će biti obučeno više od 700 intervencijskih radnika (vatrogasaca).

Aktivnosti će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi provodit će se teoretska i praktična obuka pojedinih jedinica na mjestima gdje su interventne jedinice stacionirane. U drugoj fazi, provodit će se zajedničke vježbe intervencijskih radnika s obje strane granice kao novi pristup. Takav pristup će po prvi put kombinirati kapacitete, iskustvo i znanje za sigurno interveniranje u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, kojim raspolažu partneri u projektu, te prenijeti postojeće kapacitete, iskustvo i znanje na interventne timove odgovorne za interveniranje u takvim nesrećama.

Posebno je važno stvaranje nove prekogranične strukture, koja će biti realizirana kao koordinirani i obvezujući sporazum ključnih aktera s obje strane granice u području osiguranja sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća. To su Institut “Jožef Stefan” iz Ljubljane i Institut  za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, koji su zaduženi za obuku, Gasilska zveza Slovenije i Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovne vatrogasne organizacije, kao i Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje i nadležne institucije za nuklearnu i radiološku sigurnost, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite. Ostala državna tijela nadležna za područje intervencija u slučaju takvih katastrofa također će biti uključena u strukturu, što će osigurati strateški karakter projekta i odigrati bitnu ulogu u prijenosu dobre prakse i uključivanju iste u zakonodavstvo obiju zemalja. Time će se osigurati vertikalna prekogranična struktura čiji je cilj promicanje i koordiniranje prekogranične suradnje u slučaju nesreća, koje uključuju rizik od radioaktivnog zračenja.

Dosadašnja praksa uključuje i aktivno uključivanje drugih interventnih timova, poput zdravstvenog osoblja i policije, u aktivnosti koje će omogućiti sigurno posredovanje u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća.

Projekt ENRAS dodatno će povezati obje zemlje provođenjem zajedničkih praktičkih  vježbi interventnih jedinica, fokusirajući se na vatrogasne postrojbe iz Slovenije i Hrvatske, te uspostavljanjem trajne prekogranične strukture koja će se pobrinuti za koordinirano prekogranično djelovanje u slučaju takvih nesreća  i nadilaziti postojeće prakse, koje temelje na rješavanju izazova samo na nacionalnoj razini. Postignuti pristupi osigurat će osnovu za bolju suradnju i u široj regiji.

Više informacija:

Vodeći partner: Institut »Jožef Stefan«

Branko Vodenik

Voditelj projekta ENRAS

Autor:

Polona Strnad

Odnosi s javnošću, Institut »Jožef Stefan«