Baština Jaske i Črnomlja također može biti ‘cool’. Za sve.

Projekt – kulTura

 

     

Grad Jastrebarsko iz Hrvatske i Općina Črnomelj iz Slovenije, u suradnji s projektnim partnerima Turističkom zajednicom grada Jastrebarskog, Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, Fakultetom za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, Libertas međunarodnim sveučilištem te drugim pridruženim partnerima, provode projekt „Baština Jaske i Črnomlja također može biti ‘cool’. Za sve.“ Akronim projekta je „kulTura“, a cilj je očuvati kulturnu baštinu oba grada kroz organizirani obilazak objekata kulturne baštine praćen lokalnim pričama o povijesti, kulturi i tradiciji, te kroz upoznavanje lokalnih običaja, gastronomije i tradicionalnih obrta dati ovom području veću prepoznatljivost i povećati broj turističkih posjeta. Navedeni model ujedno će postati i primjer dobre prakse koji se može primijeniti u drugim manjim gradovima uz slovensko-hrvatsku granicu.

U okviru projekta kulTura osmišljena je turistička tura za posjetitelje na oba područja sa planom usmjeravanja i scenarijima razgledavanja po objektima kulturne baštine i ključnim ‘cool’ točkama zanimljivima zbog lokalne baštine, gastronomije i umjetnosti. Također izrađena je analiza dostupnosti i prijedlozi za prilagodbe objekata kulturne baštine u Jastrebarskom za osobe s tjelesnim invaliditetom.

U svrhu kvalitetnog planiranja i upravljanja komunikacijom tijekom provedbe projekta izrađen je Komunikacijski plan projekta kulTura, te dizajniran vizualni identitet projekta. Krajem 2018. godine održana je uvodna konferencija u Jastrebarskom na kojoj je predstavljen projekt javnosti i medijima. Krajem ožujka 2019. započeli su radovi na uređenju i opremanju Info centra Jaska za posjetitelje koji će predstavljati prvu točku za usmjeravanje posjetitelja u obilazak objekata kulturne baštine u Jastrebarskom. U cilju prikupljanja sadržaja i materijala za proizvod kulTura početkom travnja 2019. godine organizirana je animacijska radionica „Budi dio kulture“ za ključne dionike projekta sa turističkom šetnjom po ruti kulTure u Jastrebarskom. Također definiran je koncept mobilne aplikacije kulTura i u tijeku je priprema materijala i sadržaja za aplikaciju.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.316.243,02 EUR, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) je osigurano 1.118.806,54 EUR (85%), a ostatak sredstava u iznosu od 197.436,48 EUR (15%) osiguravaju projektni partneri.