Ministar Purič i hrvatska ministrica Žalac

o važnosti projekata prekogranične suradnje na području biološke raznolikosti   

 

 

Nacionalni park Risnjak, Hrvatska, 3. lipnja 2019. – Ministar za razvoj, strateške projekte i koheziju dr. Iztok Purič prisustvovao je događaju »Zajedno za očuvanje i obnovu biološke raznolikosti« u okviru Programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska u organizaciji Službe Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku (SVRK) i hrvatskog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministar i njegova hrvatska kolegica ministrica Gabrijela Žalac su na marginama događaja razmijenili iskustva na području upravljanja i provedbe programa prekogranične suradnje u okviru europske kohezijske politike. Složili su se kako prekogranični projekti, koji se provode još od 2003. godine, značajno doprinose kvaliteti života stanovništva pograničnih područja.

          .

Ministar Purič je u uvodnom obraćanju naglasio kako je u razdobljima 2007-2013 i 2014-2020, u okviru programa suradnje, u ukupno 133 prekogranična projekta već bilo uključeno 790 slovenskih i hrvatskih partnera. Izrazio je zadovoljstvo da smo već uspjeli ugovoriti sva raspoloživa sredstva Programa sudjelovanja Interreg Slovenija-Hrvatska 2014-2020 u ukupnom iznosu od preko 46 miliona eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, što nas svrstava u sam vrh najuspješnijih programa prekogranične suradnje na razini Europske unije. »Na terenu se u ovom trenutku provodi 38 projekata u kojima sudjeluje više od 230 prekograničnih partnera. To nam ne bi uspjelo bez napora obiju država, zajedničkih programskih tijela, iskrenom željom za dugoročnom suradnjom i prije svega proaktivnošću partnera,« uvjeren je ministar. Kao što je ministar izjavio, prekogranični projekti dokazuju, da kroz suradnju te koordinirane i vremenski usklađene aktivnosti na području rješavanja zajedničkih izazova postižemo bolje rezultate i trajne učinke. »Dobar primjer rješavanja izazova, koji nadilaze nacionalne okvire, su također i projekti za očuvanje i obnovu biološke raznolikosti u prekograničnom području, koji su predstavljeni na današnjem događaju,« dodao je.

Na marginama događaja ministar Purič je s hrvatskom ministricom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Gabrijelom Žalac, razmijenio mišljenja vezano za utjecaj prekograničnih programa na rješavanje zajedničkih izazova u iskorištavanju razvojnih potencijala koji su prepoznati u pograničnim područjima. Slažu se kako prekogranični projekti značajno doprinose kvaliteti života stanovništva prekograničnih područja i očuvanja prirodnog okoliša. Razgovarali su, također, o ključnim izazovima i stajalištima u provedbi europske kohezijske politike nakon 2020. Ministri se zalažu za uspješnu suradnju u području prekogranične suradnje i u financijskom razdoblju 2021-2027. Sugovornici su se dotakli i priprema oko hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije za područje europske kohezijske politike. Hrvatska će predsjedati Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine, dok će Slovenija predsjedati u drugoj polovici 2021. godine.

Na događaju »Zajedno za očuvanje i obnovu biološke raznolikosti« predstavljeni su: projekt Carnivora dinarica za dugoročnu zaštitu populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima; projekt Čigra za očuvanje stabilne populacije čigri u porječju Save i Drave; projekt Like za uspostavljanje mehanizama za održivo prekogranično upravljanje krškim područjem i projekt Vezi narave za očuvanje staništa ciljanih životinjskih vrsta na području Sutle, Kupe, Nacionalnog parka Risnjak, Radenskog polja i kanjona Kamačnik.