Objavljene su nove verzije uputstva za izvještavanje o napretku projekta, te arhiviranju i zatvaranju!

 

Objavljena je nova verzija 5. dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike (verzija 5), koja sadrži uputstva za izvještavanje o napretku projekta i nova verzija o Arhiviranju i zatvaranju (verzija 2).

Nove, sadržajno nadopunjene verzije možete naći na mrežnoj stranici u Priručniku o provedbi projekata za korisnike (5. dio i 7. dio).