ZAKLJUČNI DOGAĐAJ PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJU – PO KULINARSKOJ TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA

 

U utorak, 17. prosinca 2019. je u Novom Mestu izveden Zaključni događaj projekta Uživam tradicijo. Projekt se provodi od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019 u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 i sufinanciran je sa sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u visini 1.593.700,00 EUR. U projektu Uživam tradicijo sudjeluje 8 partnera: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana okupio je partnere: Parnas – Zavod za kulturo in turizem, Grm Novo Mesto, Naj tura d.o.o., Javnu ustanovu „Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“, Udrugu za zdrav život i zdravu prirodu „Trbuhovica“ Prezid, Turističku zajednicu općine Vrsar i Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o.

Glavni cilj projekta je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja posjetiteljima nudi jedinstvene doživljaje tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročne održive suradnje lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine: školska klijet na Trškoj gori (Novo Mesto, SI), Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane (Ljubljana, SI), Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci – muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, jezgra naselja Prezid i Vrsar te Muzeji Hrvatskog Zagorja. Na svih lokacijama su projektni partneri izvodili različite događaje, radionice o kulinarskoj baštini za sudionike, edukativni sadržaji o kulinarskoj baštini uključeni su sada u škole te na web-mobilnu aplikaciju, u projektu su pored toga nastale kulinarske ture (food ture), festivali, baštinske zajednice.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je dakle u utorak, 17. prosinca 2019. zajedno sa projektnim partnerima izveo zaključni događaj projekta Uživam tradicijo.  U svom uvodnom govoru Helena Jurša Rogelj (Grm Novo mesto) pozdravila je sve okupljene, predstavila svrhu događaja, ukratko predstavila projekt Uživam tradicijo i objasnila povezanost projekta Uživam tradicijo s naslovom Slovenija – Europska gastronomska regija 2021. To je kasnije predstavila gospođa Renata Martinčič iz Uprave za turizam kod Ministarstva za ekonomski razvoj i tehnologiju.

Na događaju su predstavljeni rezultati projekta Uživam tradicijo koji je dio programa suradnje Interreg V-A Sl-HR. Vodeći partner BIC Ljubljana predstavio je projekt kroz postignute brojke i prezentirao pojedinačno partnere i postignuća projekta. Zavod Parnas pripremio je prezentaciju o stvaranju inovativnih turističkih proizvoda u suradnji s baštinskom zajednicom. Za neovisan pregled važnosti projekta Uživam tradicijo, je Grm Novo mesto zamolilo g. Marjana Cukrova s Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane, koji je predstavio svoje stavove, također u vezi s nastavkom projekta Uživam tradicijo u okviru naslova Slovenija – Europska gastronomska regija 2021. Također je naglasio važnost baštinskih zajednica obje zemlje u projektu Uživam tradicijo, budući da baštinske zajednice omogućavaju posjetitelju, turistu, da okusi tradiciju kuhinje gradova i ruralnih područja, jer nude autentičnu hranu i vina na temelju lokalnih raznolikosti.

Nadalje, mag. Dušan Štepec iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije razmatrao je kulturnu baštinu kao ključni element u razvoju turizma i naglašavao važnost integriranja baštine u turističku ponudu kako bi se trajno sačuvala. Za sve sudionike slijedilo je i kulinarsko iskustvo projektnih područja, koje su također proizvod projekta, vođena degustacija pojedinih projektnih partnera. BIC Ljubljana je predstavio domaću poticu od oraha i estragona te Vodnikove mekane perece, Grma Novo mesto poticu od oraha te  dolenske štrukle i seljačku gozbu, Zavod Parnas božićni kruh – poprtnik te tradicionalno svadbeno pecivo, Naj tura prekmursko gibanico. Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje je sudionicima predstavio tradicionalni povitico od sira, jabuka i čvaraka te nudio Žumberački božićni kruh (božićnjak), Udruga Trbuhovica je predstavila tradicionalnu krumpirjevku, Turistička zajednica općine Vrsar istarsko maslinovo ulje, slane sardone in Vrsarske amarete, Zagorska razvojna ponudila je makovu gibanicu, gibanicu od oraha, zlevku od sira i zagorsku strepu, a sa sobom je dovela i bake u narodnim nošnjama. A nakon domjenaka uslijedile su još tri moderirane radionice: „Animacija ruralnog područja za zajedničko stvaranje odlične lokalne eno-gastronomske ponude“, koju je vodio prof. dr. Jože Gričar, „(Kulinarska) baština kao element povezivanja turističkih ponuđača i doprinos ostvarenju turističkog potencijala“, koju je moderirala gospođa Marjanca Trščinar Antić i „Prijenos znanja za uspješnu integraciju elemenata baštine u razvoj turističke ponude“, koju je vodio dr. Janez Gabrijelčič. Radionice donijele su nove spoznaje i smjernice za daljnji rad projektnih partnera nakon završetka projekta – sve od pristupa kreiranju turističkih proizvoda u skladu s očekivanjima ciljnih skupina, načina umrežavanja turističkih pružatelja usluga sa lokalnim okruženjem, i na kraju i važnosti prijenosa znanja.

Sudionici su zaključni dio završnog događaja doživjeli u centru Novog mjesta na zajedničkom svečanom ručku u Kući kulinarstva i turizma.

Reportažu s događaja može se pogledati na Televiziji Vaš kanal putem:

  • utorak, 24. 12. 2019 u 11.20,
  • četvrtak, 26. 12. 2019 u 18.30,
  • petak, 27. 12. 2019 u 21.55.