Javno savjetovanje SPUO u okviru pripreme Interreg programa 2021.-2027.

 

.