Kick-off sastanak projektnog partnerstva »MAX AID«

 

.

Masovna nesreća je događaj zbog kojeg potrebe pogođenih osoba, posebice ozlijeđenih i bolesnih, prelaze granice raspoloživih kapaciteta u trenutku nesreće. U slučaju masovne nesreće resursi mogu brzo ponestati, bilo na mjestu nesreće (npr. osposobljeno osoblje, vozila hitne pomoći, druga vozila) ili slobodni bolnički kapaciteti. Navedeni manjak može postati još izraženiji u prekograničnom području hrvatsko-slovenske Istre tijekom turističke sezone, kada prosječno na tom području cca. 600.000 ljudi više, boravi nego izvan turističke sezone, a ambulante i bolnice imaju povećan obim posla zbog spomenute povećane koncentracije ljudi. Događaji proteklih godina pokazali su nam da je u ovom prekograničnom području najveći broj masovnih nesreća u cestovnom prometu. To objašnjavamo činjenicom da se tijekom višemjesečne turističke sezone intenzitet prometa znatno povećava, što samo po sebi uvelike povećava vjerojatnost masovnih nesreća.

 

Između službi spašavanja Obalno-kraške regije i Istarske županije ne postoji ugovor o međusobnom pružanju pomoći u slučaju masovne nesreće; ni dvije opće bolnice u prekograničnoj regiji nisu s njima dogovorene oko bolničkog prijema pacijenata.

 

Glavni cilj projekta MAX AID je uspostaviti trajnu suradnju ključnih institucija za osiguravanje zajedničkog djelovanja u slučaju masovne nesreće u prekograničnom području. Projektni i pridruženi partneri smo se udružili jer može se pojaviti zajednički problem koji nitko od partnera ne može sam riješiti. Pod vodstvom Splošne bolnišnice Izola pripremili smo projekt „ Postupanje u masovnoj nesreći na prekograničnom području“ pod spomenutom akronimom MAX AID. Projektni prijedlog bio je odobren za sufinanciranje u okviru 4. roka Javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020.

 

Projektni i pridruženi partneri su Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Zdravstveni domovi Izola, Koper i Piran, Splošna bolnišnica Izola i Opća bolnica Pula te Gasilska brigada Koper i Javna vatrogasna postrojba Umag. Kao pridruženi partneri također su uključeni Zdravstveni dom Ilirska Bistrica i Klinički bolnički centar Rijeka s ciljem prenošenja stečenog iskustva u obliku novog projekta na prekogranično područje Primorsko- notranjske regije i Primorsko-goranske županije.

 

Jednogodišnji projekt započeo je s projektnim aktivnostima 1. srpnja 2022. Ukupni, maksimalni prihvatljivi proračun MAX AID projekta iznosi 441.337,05 EUR, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 15% pretstavljaju vlastita sredstva partnerskih institucija.

 

Kako bi se postigao cilj projekta, projektno partnerstvo namjerava:

‐ pripremiti „Protokol djelovanja partnerske mreže u slučaju masovne nesreće“ i provesti zajedničku simulacijsku vježbu masovne nesreće u prekograničnom području. Bit će to prva zajednička vježba u pograničnom području od 1991. Projektom će se ostvariti i potrebni preduvjeti za provedbu navedene pokazne aktivnosti protokola (odnosno nabava vozila za masovne nesreće s prikolicom, kontejnera i ultrazvučnog aparata za brzu orijentacijsku pretragu ozlijeđenih pacijenata);

‐ zaposlenicima omogućiti kvalitetnu, uglavnom međunarodno certificirana osposobljavanja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u slučaju masovne nesreće.

 

U srijedu, 6. srpnja 2022. godine, održao se uvodni takozvani „KICK-OFF“ sastanak projektnog partnerstva na kojem su, između ostalog, bile predstavljene planirane aktivnosti i ciljevi projekta, uključujući i vremenski tijek provedbe. Prisustvovali su predstavnici svih partnerskih institucija.