GOSPODARSKI I DRUŠTVENI RAZVOJ
TURIZAM I RURALNI RAZVOJ

365 DANA RIVIERE

Opis sadržaja projekta

Opći prekogranični ciljevi projekta bili su: oblikovanje jedne zajedničke prekogranične destinacije »RIVIERA«; poboljšanje imidža, privlačnosti i konkurentnosti prekograničnog područja »RIVIERA« za postizanje pozitivnih učinaka; pružanje podrške razvoju turizma kroz poboljšanu ponudu, povezivanjem i boljom uporabom kulturnih i prirodnih resursa; uključivanje različitih turističkih resursa u prekogranične turističke proizvode kroz revitalizaciju i očuvanje kulturnih resursa; povećanje potražnje po svim segmentima ponude na prekograničnom području, kroz cijelu godinu – »365 DANA RIVIERE«. Specifični prekogranični ciljevi projekta su bili: oblikovati privlačan i konkurentan integrirani turistički proizvod – kulturni turizam »RIVIERA«; oblikovati sustav 6 podproizvoda kulturnog turizma; pilot provedba imidža prekograničnih kulturnih događanja »RIVIERA kroz stoljeće«; oblikovati plan profesionalne organizacije i zajedničke marketinške platforme za marketing kulturnog turizma »RIVIERA«; uključiti i educirati sve ključne dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora za oblikovanje, marketing i provedbu cjelovitog turističkog proizvoda kulturni turizam »RIVIERA«.

Naziv projekta

365 dana kulturnoga turizma u kolijevci srednjeeuropskoga turizma

EFRR sredstava 435.588,45 EUR
Trajanje projekta

(mjesec/godina – mjesec/godina)

1.4.2011 – 31.3.2013
Vodeći partner Občina Piran
Partneri Turistično združenje Portorož

Turistička zajednica grada Opatije

Grad Opatija

Uključene regije SI: Obalno-kraška regija

HR: Primorsko-goranska županija

Internetska stranica projekta SI: http://www.365danariviere.eu/sl/home

HR: http://www.365danariviere.eu/

EN: http://www.365danariviere.eu/en/home

Osnovni postignuti rezultati i realizirane aktivnosti (kvantitativni podaci; max. 3 – 5)

6 turističkih proizvoda, koji se odvijaju tijekom cijele godine;

1 prekogranični »imidž« događaj;

5000 posjetitelja na pojedinom događaju.