GOSPODARSKI I DRUŠTVENI RAZVOJ
RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

BIOHEATLOCAL

Opis sadržaja projekta

Opći prekogranični ciljevi projekta bili su: povećanje i poboljšanje iskorištavanje drva niske kvalitete u energetske svrhe; povećanje gospodarskog rasta i povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, koja pridonose promicanju prekogranične poslovne suradnje u području korištenja biomase; s novim radnim mjestima, socijalnom kohezijom i smanjivanjem emigracije iz ruralnih područja pridonijeti lokalnoj zajednici; s povećanjem korištenja biomase poboljšati energetsku sigurnost, neovisnosti i samodostatnost lokalnog stanovništva. Specifični prekogranični ciljevi bili su: konkretna tehnička i stručna podrška za 12 izabranih lokalnih zajednica u Sloveniji i Hrvatskoj za uspostavu proizvodnih lanaca; priprema poduzetničke dokumentacije za 4 primjera za grijanje javnih zgrada; stručna i tehnička podrška poslovnim inicijativama lokalnih zajednica; detaljna analiza potencijala drva koje se koristi za energetske potrebe na obje strane granice; detaljna analiza postojećih proizvodnih lanaca i trenutne uporabe drvne biomase; osnivanje proizvodnih lanaca za opskrbu i korištenje drvne biomase; izrada studije izvodljivosti biomase logističkih centara i ugovaranje energetskih usluga u odabranim zajednicama; povećanje informiranosti, znanja i obrazovanja privatnih vlasnika šuma i poduzetnika o mogućnostima korištenja šumske biomase, s posebnim naglaskom na modernim i učinkovitim tehnologijama i modelima na tržištu i mehanizmima uspostavljenim u razvijenim članicama EU; razvoj tržišta za trgovanje šumskom biomasom i biomasom brzorastućih nasada preko granice.

Naziv projekta Drvna biomasa za regionalni razvoj
EFRR sredstava 196.397,94 EUR
Trajanje projekta

(mjesec/godina – mjesec/godina)

18.12.2013. – 17.08.2015.
Vodeći partner Gozdarski inštitut Slovenije
Partneri Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje –Bela krajina

Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Regionalna energetska agencija sjevernozapadne Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o.

Uključene regije SI: Osrednjeslovenska regija, Posavska regija, Podravska regija

HR: Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Internetska stranica projekta SI: http://www.bioheatlocal.com/

HR: http://www.bioheatlocal.com/CRO/

Osnovni postignuti rezultati i realizirane aktivnosti (kvantitativni podaci; max. 3 – 5)

2 analize potencijala drvne biomase;

2 analize proizvodnih lanaca;

2 registra javnih zgrada pogodnih za prelazak na grijanje na drvnu biomasu;

2 društveno-ekonomska i ekološka učinka korištenja drvne biomase;

12 primjera dobre prakse.