U Rakičanu je 10. travnja 2024. održan početni sastanak partnera na projektu „Jačanje cjelovite palijativne skrbi u prekograničnim regijama Hrvatske i Slovenije- PALI-CARE“ financiranog iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021.–2027. Domaćini sastanka bili su partneri na projektu iz Opće bolnice Murska Sobota. Vodeći partner projekta je Županijska bolnica Čakovec, a u provedbu projekta uključene su još dvije ustanove iz područja palijativne skrbi, Dom zdravlja Čakovec i Slovensko društvo Hospic.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta profesionalaca u području palijativne skrbi te uspostavljanje prekogranične suradnje u području razmjene znanja i iskustva u palijativnoj skrbi kroz izradu zajedničkih održivih rješenja poboljšanju pristupa palijativnoj skrbi korisnicima u prekograničnom području.

Cilj će se ostvariti kroz implementaciju projektnih aktivnosti koje su ciljano osmišljene kako bi se palijativnoj skrbi pristupilo na integriraniji i sustavniji način poput, izrade zajedničkog akcijskog plana i protokola poboljšanja palijativne skrbi u prekograničnom području, jačanja kapaciteta profesionalaca u palijativnoj skrbi kroz prekograničnu razmjenu znanja i studijsko putovanje u zemlju s razvijenim sustavom palijativne skrbi, izradu inovativnih edukativnih materijala o palijativnoj skrbi za profesionalce u palijativnoj skrbi te organizaciju stručne međunarodne konferencija o palijativnoj skrbi.

U pozitivnoj i radnoj atmosferi partneri su još jednom prošli po svim aktivnostima projektne prijave, raspravili o komunikaciji i vidljivosti projekta, izvještavanju o napretku te dogovorili plan rada za prvih 6 mjeseci provedbe. Provedba projekta je krenula od 1. ožujka 2024. te završava 28. veljače 2026.