Obavještavamo vas kako je u srpnju 2015. objavljena nova verzija dokumenta PRAG koja je dostupna na sljedećoj internetskoj adresi http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do. U skladu sa tim, molimo Vas da prilikom provođenja javne nabave koristite novu, aktualnu verziju dokumenta PRAG 2014 koja vrijedi od 15. srpnja 2015. Napominjemo da je, ukoliko ste sa postupkom javne nabave započeli prije navedenog datuma, postupak potrebno zaključiti u skladu sa prethodnom verzijom dokumenta PRAG 2014.