Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas kako je Europska komisija službeno odobrila Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020 (CP Interreg SI-HR).

Odobrenjem programa zaključen je proces pripreme koji je trajao duže od 2 godine. Regionalni i nacionalni dionici, zainteresirana javnost u obje partnerske države, nadležna tijela programa te vanjski stručnjaci pridonijeli su izradi sadržaja novog Programa suradnje.

Ukupna vrijednost programa iznosi 55,6 milijuna eura, od čega su 46,1 milijun sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ciljevi ulaganja su smanjivanje rizika od poplava, očuvanje i održivo korištenje prirodne (gotovo 40 % programskog područja uključeno je u mrežu Natura 2000) i kulturne baštine te promicanje suradnje javnih službi kako bi se stanovnicima pograničnog područja osigurao kvalitetan pristup javnim uslugama (zdravstvo, socijalna skrb, sigurnost i usluge održive mobilnosti).

Projektni partneri će u suradnji sa prekograničnim partnerima imati priliku pridonijeti “otvaranju granica” putem pronalaženja novih prekograničnih razvojnih mogućnosti i stvaranja razvojnih rješenja primjenjivih na cjelokupno programsko područje Slovenije i Hrvatske.

Poziv na dosstavu projektnih prijedloga i natječajna dokumentacija biti će objavljeni u prosincu 2015. za kada je predviđen »kick-off« događaj programa.

Više informacija o CP-u Interreg SI-HR 2014-2020 možete naći u odobrenoj verziji CP-a.