Željeli bismo vas obavijestiti kako je došlo do promjene zajedničke adrese elektronske pošte programa prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske. Trenutna adresa elektronske pošte jts-si-hr.svlr@gov.siomogućiti će preusmjeravanje poruka do završetka 2015. godine. Međutim, molimo Vas da svoje poruke šaljete na novu adresu elektronske pošte si-hr.svrk@gov.si koja će se koristiti za komunikaciju u okviru programa za razdoblje 2007-2013 kao i za svu komunikaciju vezanu uz programsko razdoblje 2014-2020.