Da bismo učinkovito zaštitili poplave rijeke Mure, susjedi moraju zakoračiti zajedno

 

 

(Hotiza, 9.10.2019) FRISCO 2.2 projektni partneri okupili su se danas u Hotizi na uvodnoj konferenciji „Prekogranično usklađeno smanjenje poplavnog rizika – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure“, kojemu su se pridružili predstavnici lokalne zajednice, povezanih stručnih organizacija i zainteresirane javnosti. Predstavnici Direkcije za vode Republike Slovenije i hrvatskog partnera Hrvatske vode predstavili su svrhu projekta i već provedene aktivnosti te planove za budućnost. Sastanku su nazočili i gradonačelnik Općine Lendava Janez Magyar i Dražen Crnčec, gradonačelnik općine Sveti Martin na Muri.

Projekt FRISCO 2.2 namijenjen je provedbi strukturnih građevinskih mjera za smanjenje rizika od poplave u slivu rijeke Mure rekonstrukcijom nasipa Sveti Martin na Muri na hrvatskoj strani i izgradnjom novog nasipa u blizini naselja Benica na slovenskoj strani. Na taj način zaštitit će stanovnike ovih naselja i okolice od rizika od poplava, poboljšati životne uvjete i zaštititi okoliš.

Nasip Sveti Martin na Muri, koji je u završnoj fazi gradnje, nalazi se s desne strane rijeke Mure, u rubnom poplavnom području u Republici Hrvatskoj, na području općine Sveti Martin na Muri. Nasip je dug 2.000 metara. Radovi na njegovoj obnovi uključivali su djelomičnu izmjenu trase i povećanje nasipa, povećanje poprečnog profila i izgradnju uslužne trase. U svom predstavljanju nasipa Leonard Sekovanić iz Ureda za podršku pripremi i provedbi EU projekata, Hrvatske vode, naglasio je da je kao rezultat toga zaštićeno čak 65 stambenih zgrada i 200 stanovnika.

Mag. Suzana Stražar, direktorica Ureda za upravljanje vodama, Direkcija Republike Slovenije za vode, u svom je izlaganju rekla kako su takvi projekti od iznimne važnosti za obje zemlje, a posebno za ljude koji žive uz rijeke koje imaju značajan utjecaj na njihov život. »Projekt FRISCO 1 pružio je sveobuhvatnu studiju područja šest pograničnih sliva koja je ocrtala prioritete smanjenja poplavnog rizika. I trenutni projekt FRISCO 2.2. je jedan od njih. Uz već spomenutu gradnju nasipa Sv. Martin na Muri i nasipa Benica na lijevoj strani Mure, također ćemo vlastitim sredstvima rekonstruirati nasip Gaberje, jer želimo da područje bude uređeno cjelovito.«

Anton Kustec, voditelj Sektora područja Mura, Uprava Republike Slovenije za vode, naglasio je da građevinske aktivnosti u Sloveniji tek počinju, a u Hrvatskoj su već u završnoj fazi. »Procijenjeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Gradnju planiramo započeti na proljeće, a završiti u kolovozu 2020. Već smo dobili građevinsku dozvolu za nasip dug 890 m, natječaj za izvođača radova bit će objavljen u studenom, izvođač radova će biti izabran u veljači iduće godine, a građevinski radovi započet će u ožujku. Oni će uključivati izgradnju novog nasipa, rekonstrukciju dijela postojećeg nasipa, izgradnju prijelaznih rampi, servisnih cesta i druge slične mjere izgradnje u svrhu funkcionalnosti objekta. Procijenjena investicija u izgradnju nasipa iznosi 1,35 milijuna eura.« Dodao je: »Poplave su u prošlosti imale značajne posljedice u našem okruženju. Benica je dobila prioritet, a postoji još niz kritičnih točaka koje je potrebno riješiti.«

Danijel Bunić, direktor Hrvatske vode, Vodoprivredni odio za Muru i Gornju Dravu, naglasio je da je prekogranična suradnja još jednom dala izuzetne rezultate. Ovaj put u smanjenju rizika od poplave na rijeci Muri. »Surađujemo jedni s drugima od 2016. godine, kada smo pokrenuli projekt FRISCO 1. To je bio ne-građevinski projekt, koji je pružio temelj za daljnje građevinske aktivnosti, istovremeno podižući svijest stanovnika o tome kako se mogu zaštititi od poplava i kako postupiti u slučaju poplave, istodobno potičući konstruktivan dijalog između zainteresiranih javnosti.«

Prekogranična suradnja između Hrvatske i Slovenije promiče održivo, sigurno i vitalno pogranično područje, istovremeno čuvajući, mobilizirajući i upravljajući prirodnim i kulturnim resursima za dobrobit ljudi koji žive ili rade u ili samo posjećuju to područje. FRISCO 2.2. je već treći od četiri strateška projekta u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.995.195,19 eura, od čega 85% financira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020., a preostalih 15% financiraju projektni partneri iz vlastitih resursa.

 

Osnovne informacije o projektu

Projektni partneri: Uprava Republike Slovenije za vode i Hrvatske vode.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (1. rujna 2018. – 31. kolovoza 2020.).

Financiranje: kroz Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020..

Ukupna vrijednost projekta: 2.955.195,19 eura, od čega je 85% iz ESRR-a, 15% vlastitih sredstava partnera.

Područje: Pogranično područje rijeke Mure kod naselja Benica i Svetog Martina na Muri.