Radna terapija kao jedna od usluga integriranog pristupa skrbi o starijim osobama kod kuće – projekt CrossCare


Tijekom života ljudi imaju složen skup vještina i uloga koje se počinju mijenjati kako postajemo stariji. Aktivnosti iz svakodnevnog života koje smo, kao mladi ili odrasli, lako obavljali i uzimali zdravo za gotovo, poput kupanja, hranjenja, igranja, pisanja, odlaska u lokalnu trgovinu ili pletenja, postaju izazov starijim osobama.

Budući da su svjesni ovih izazova u zdravstvu, postoji zanimanje za radnog terapeuta koji pojedincima pomaže u obavljanju svakodnevnih životnih zadataka. Radna terapija je usmjerjena u samostojnost korisnika, omogućujući mu da na nove načine nauči vještine koje je svojedobno savladao, što ponovno osmišljava njegov život.

„Ni bogatstvo ni sjaj; ali smirenost i rad stvaraju sreću. (Thomas Jefferson, pismo sestri)

U videu je radna terapija detaljnije predstavljena kao jedna od usluga integriranog pristupa skrbi o starijim osobama kod kuće, provedene u okviru projekta CrossCare, gdje se stručnjaci iz Slovenije i Hrvatske međusobno surađuju i dopunjavaju.