Rok za čuvanje projektne dokumentacije projekata provedenih u okviru OP SI-HR 2007-2013

.

Poštovani vodeći i projektni partneri projekata sufinanciranih u okviru OP SI-HR 2007-2013,

obavještavamo vas, da smo dana 26. studenog 2019. godine zaprimili obavijest Europske komisije kako je Operativni program Slovenija-Hrvatska 2007-2013 službeno završio dana 31. listopada 2019. godine. U skladu s Uredbom br. 1083/2006 (članak 90.), s navedenim datumom počinje teći trogodišnji rok za čuvanje/dostupnost pratećih dokumenata vezanih za izdatke i revizije. U skladu s navedenim, molimo vas, da projektnu dokumentaciju za projekte sufinancirane u okviru OP SI-HR 2007-2013 čuvate do 31. listopada 2022. godine.

Na raspolaganju smo za sva pitanja.

Upravljačko tijelo / Zajedničko tajništvo