Interreg anketa za projektne partnere

 

.

Na donjoj poveznici nalazi se anketa pripremljena od strane Interacta o percepciji i uporabi Interrega kao branda, koji je namijenjen projektnim partnerima sufinanciranih projekata.

Ljubazno molimo projektne partnere da ispune predmetnu anketu do krajnjeg roka, koji je 13.11.2019. do 17.00 sati.

https://surveyhero.com/c/0240cf92

U slučaju pitanja vezanih za anketu izravno se možete obratiti  na: Melina Nardi (melina@milabranders.com).