Na Odboru za praćenje Programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2014-2020 o provedbi programa i projekta

 

.

Članovi Odbora za praćenje Programa suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2014–2020 upoznati su na 9. sjednici, koja se održala 3.12.2019. u Ljubljani, sa statusom provedbe programa i projekta.

U okviru zasjedanja, članovi odbora upoznati su također i s promotivnim aktivnostima na programu, potvrdili su komunikacijski nacrt za 2020. godinu, upoznati su s predviđenim mjerama na dobivene preporuke u okviru evaluacije uspješnosti i učinkovitosti, te su u prostoru gradske vijećnice u Ljubljani posjetili aktivnosti projekta CrossCare u okviru kojeg se uređuje područje dugotrajne skrbi za starije osobe kod kuće.