Završna konferencija projekta LIKE – Living on the Karst Edge

 

 

Kako bi zajedno dali osvrt na proteklu suradnju i rad na projektu unazad 30 mjeseci, dana 24. veljače 2020. u Pučkom otvorenom učilištu „Augustin Vivoda“ u Buzetu održana je Završna konferencija EU projekta LIKE – Living on the Karst Edge za medije, ali i sve dionike, partnere, i suradnike projekta.

Ono što veseli cijeli tim projekta LIKE je da je na Završnoj konferenciji projekta sa zadovoljstvom ustvrđeno da je projekt dosegao ambiciozno postavljene ciljeve izrade zajedničkih alata za upravljanje projektnim područjem i promocije usluga ekosustava, da su provedene su sve planirane demonstracijske akcije i aktivnosti planirane radi poboljšanja uvjeta staništa i vrsta. Također, osmišljeni su brojni edukacijski paketi koji ostaju kao ostavština za nove projektne ideje.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije bio je vodeći partner projekta LIKE, financiranog iz Programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020., te je zajedno je s ostalih 7 projektnih partnera ovim projektom ciljano utrošio osiguranih 1,5 milijuna eura na aktivnosti usmjerene prema valorizaciji prirodnih vrijednosti prekograničnog područja krša, izradi stručnih podloga nužnih formalnu zaštitu tog područja, ali i promociji ključnih izazova i poruka – zaštita prirode (ni)je zabrana već prilika za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Ono što ostaje nakon projekta LIKE prvenstveno su rezultati poput izrađenih Smjernica za zajedničko upravljanje područjem Natura 2000 s obje strane granica što je ujedno i zakonska obveza nadležnih institucija u Sloveniji i Hrvatskoj. Rezultat LIKE-a je i Stručna podloga za proglašenje regionalnog plana Ćićarija na temelju koje će Istarska županija sagledati opravdanost formalne zaštite Ćićarije kao najviše kategorije županijske zaštite koju još trenutno nemamo u Istri.

Partnerska struktura sastavljena je od nadležnih institucija, visokoškolskih ustanova i stručnih udruga ravnomjerno zastupljenih s obje strane granica koje su svojim zajedničkim radom pokazali upravo ono što programi prekogranične suradnje i potiču, a to je izmjena znanja, iskustva i osiguranje dodatne vrijednosti zajedničkim radom na zajedničkim izazovima. Partneri projekta LIKE, uz Istarsku županiju, su Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, DOPPS – BirdLife Slovenia, Udruga Biom, Univerza na Primorskem, Prirodoslovni muzej Rijeka, Javna ustanova Natura Histrica i Općina Kopar.

Na kraju, možda i najveća vrijednost projekta je osjetna uključenost sportaša, znanstvenika, lokalnog stanovništva, predstavnika svih medija, lokalnih vlasti i drugih dionika. Projektni tim uložio je znatne napore na vidljivost projektnih rezultata i promicanje važnosti zaštite prirodnih sustava krškog ruba putem formalne zaštite poput regionalnog parka. Pod sloganom „Ćićarija zove!“ projekt LIKE otvoreno svih poziva da uživaju i žive krški rub, kao područje prirodne baštine obiju država.

.