Odobreni projekti u 4. roku javnog natječaja Interreg V-A Programa suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

.

Članovi Odbora za praćenje (OzP), su na 12. sjednici Odbora održanoj 20. travnja 2022.,  odobrili projekte pristigle u okviru 4. roka Javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

 

U četvrtom roku Javnog poziva pristiglo je 15 projektnih prijava. Na sastanku su članovi OzP-a raspravljali o 8 administrativno prihvatljivih projektnih prijava. Odobrena su 3 projekta, ostalih 5 projektnih prijava je odbijeno.

 

Ugovori o sufinanciranju sredstvima EFRR-a sklopit će se s vodećim partnerima odobrenih projekata u svibnju 2022. godine.

 

Vrijednost tri odobrena projekta (MAX AID, CRO-SI-SAFE, IstraConnect) u okviru Prioritetne osi 3 iznosi 1.400.887,78 EUR EFRR-a.

 

U prvom, drugom, trećem i četvrtom roku Javnog poziva ukupno je ugovoreno cca. 46,1 milijun eura sredstava EFRR-a, što znači 100% svih raspoloživih programskih sredstava.

 

Zaključke Odbora za praćenje možete pogledati ovdje.