Spoštovani,

obveščamo vas, da je objavljeno Javno povabilo za sodelovanje neodvisnih zunanjih strokovnjakov za oceno kakovosti predlogov projektov in neodvisnih zunanjih strokovnjakov za oceno predlogov projektov z vidika državnih pomoči, prejetih v okviru rokov Javnih razpisov za standardne projekte v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027.

Namen tega javnega povabila je vzpostaviti bazo zunanjih strokovnjakov za oceno kakovosti predlogov projektov, predloženih v okviru rokov odprtih Javnih razpisov za standardne projekte v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, ter vzpostaviti bazo zunanjih strokovnjakov za oceno predlogov projektov z vidika državnih pomoči, predloženih v okviru rokov odprtih Javnih razpisov Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, pri čemer zunanji strokovnjaki podajo tudi priporočila za zagotovitev skladnosti predlogov projektov s pravili državne pomoči.

Vsebina Javnega povabila je predložena v povezavi

Za predložitev prijave za oceno kakovosti predlogov projektov prejetih v okviru rokov Javnih razpisov za standardne projekte v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, je potrebno izpolniti in predložiti Obrazec št.1 ter izjavo o neobstoju konflikta interesov (za prednostni nalogi 1 in 3 (SC 6.2) oziroma prednostno nalogo 2) glede na prednostno nalogo za katero želite izvesti ocenjevanje predlogov projektov:

  1. Izjava za ocenjevanje kakovosti projektov, Obrazec št.1 (v povezavi)
  2. Izjava glede konflikta interesov za prednostni nalogi 1 in 3 (SC 6.2) (v povezavi)
  3. Izjava glede konflikta interesov za prednostno nalogo 2 (v povezavi)

 

Za predložitev prijave k oceni predlogov projektov z vidika državnih pomoči, prejetih v okviru rokov Javnih razpisov za standardne projekte v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, je potrebno izpolniti in predložiti Obrazec št.2

  1. Izjava za ocenjevanje državnih pomoči, Obrazec št.2 (v povezavi)

 

Rok za prijavo je 21. 9. 2023.